Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Krajský súd v Trenčíne Námestie sv. Anny 28; 911 50 Trenčín podatelnaKSTN@justice.sk
Krajský súd v Trnave Vajanského 2; 918 70 Trnava podatelnaKSTT@justice.sk
Krajský súd v Žiline Orolská 3; 010 01 Žilina podatelnaKSZA@justice.sk
Kriminálny úrad finančnej spráy Bajkalská č. 24; 824 97 Bratislava oskufs@financnasprava.sk
Kultúrne Centrum Medzibodrožia a Použia Boľská 41; 077 01 Kráľovský Chlmec kcmap.kralovskychlmec@gmail.com
Kultúrne Centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Hlavná 52; 045 01 Moldava nad Bodvou katarina.bartokova@kcubar.sk
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311; 022 16 Čadca kysuckanemocnica@kysuckanemocnica.sk
Kysucké osvetové stredisko Moyzesova 1770; 022 01 Čadca osvetaca@stonline.sk
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. Ulič 96; 067 67 Ulič lpmulic@lpmulic.sk
Lesy Slovenskej republiky, š.p. Nám. SNP 8; 975 66 Banská Bystrica lesysr@lesy.sk
Letecké opravovne Trenčín, a.s. Legionárska 160; 911 04 Trenčín marketing@lotn.sk
Letisko Košice Letisko Košice; 041 75 Košice manboard@airportkosice.sk
Letisko M.R.Štefánika Letisko M.R.Štefánika; 823 11 Bratislava info@bts.aero
Letisko Piešťany Žilinská cesta 597/81; 921 01 Piešťany handling@airport-piestany.sk
Letisko Poprad - Tatry Na letisko 100; 058 98 Poprad airport@airport-poprad.sk
Letisko Sliač Letisko Sliač; 962 31 Sliač marketing@airportsliac.sk
Letisková spoločnosť Žilina Letisko; 013 41 Dolný Hričov admin@airport.sk
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. Ivanská cesta 93; 823 07 Bratislava info@lps.sk
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička; 034 01 Štiavnička ldch@ldch.sk
Liečebno výchovné sanatórium, Bratislava-Nové Mesto Hrdličkova 21; 831 01 Bratislava-Nové Mesto lvs.ba@lvsba.sk
Liečebno výchovné sanatórium, Čakany Čakany 7; 930 40 Čakany lvs.cakany@zoznam.sk
Liečebno výchovné sanatórium, Košice-Barca Tešedíkova 3; 040 17 Košice-Barca sanatorium@ke.telecom.sk
Liečebno výchovné sanatórium, Ľubochňa Ľubochnianska dolina610/6; 034 91 Ľubochňa lvslubdol@post.sk
Liečebno výchovné sanatórium, Nitra-Kynek Pri kaštieli 1; 949 01 Nitra-Kynek lvsnr@post.sk
Liečebno výchovné sanatórium, Poľný Kesov Mojmírovská 70; 951 14 Poľný Kesov skola@szspolnykesov.edu.sk