Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Banská Bystrica, Jakubská cesta 77 Jakubská cesta 77; 974 01 Banská Bystrica ms.jakubska@banskabystrica.sk
Materská škola, Banská Bystrica, Karpatská 3 Karpatská 3; 974 11 Banská Bystrica ms.karpatska@banskabystrica.sk
Materská škola, Banská Bystrica, Kremnička 22 Kremnička 22; 974 05 Banská Bystrica ms.kremnicka@banskabystrica.sk
Materská škola, Banská Bystrica, Lazovná 32 Lazovná 32; 974 01 Banská Bystrica ms.lazovna@banskabystrica.sk
Materská škola, Banská Bystrica, Magurská 14 Magurská 14; 974 11 Banská Bystrica ms.magurska@banskabystrica.sk
Materská škola, Banská Bystrica, Na Lúčkach 2 Na Lúčkach 2; 974 09 Banská Bystrica ms.naluckach@banskabystrica.sk
Materská škola, Banská Bystrica, Na Starej tehelni 7 Na Starej tehelni 7; 974 01 Banská Bystrica ms.natehelni@banskabystrica.sk
Materská škola, Banská Bystrica, Nová 2 Nová 2; 974 04 Banská Bystrica ms.nova@banskabystrica.sk
Materská škola, Banská Bystrica, Odbojárov 9 Odbojárov 9; 974 11 Banská Bystrica ms.odbojarov@banskabystrica.sk
Materská škola, Banská Bystrica, Petra Jilemnického 8 Petra Jilemnického 8; 974 04 Banská Bystrica ms.jilemnickeho@banskabystrica.sk
Materská škola, Banská Bystrica, Radvanská 26 Radvanská 26; 974 05 Banská Bystrica ms.radvan26@banskabystrica.sk
Materská škola, Banská Bystrica, Radvanská 28 Radvanská 28; 974 05 Banská Bystrica ms.radvan28@banskabystrica.sk
Materská škola, Banská Bystrica, Šalgotarjánska 5 Šalgotarjánska 5; 974 01 Banská Bystrica ms.salgotarjanska@banskabystrica.sk
Materská škola, Banská Bystrica, Sásovská cesta 21 Sásovská cesta 21; 974 11 Banská Bystrica ms.sasovska@banskabystrica.sk
Materská škola, Banská Bystrica, Senická cesta 82 Senická cesta 82; 974 01 Banská Bystrica ms.senicka@banskabystrica.sk
Materská škola, Banská Bystrica, Strážovská 3 Strážovská 3; 974 11 Banská Bystrica ms.strazovska@banskabystrica.sk
Materská škola, Banská Bystrica, Tatranská 63 Tatranská 63; 974 11 Banská Bystrica ms.tatranska@banskabystrica.sk
Materská škola, Banská Bystrica, Trieda SNP 77 Trieda SNP 77; 974 01 Banská Bystrica ms.triedasnp@banskabystrica.sk
Materská škola, Banská Bystrica, Tulská 25 Tulská 25; 974 04 Banská Bystrica ms.tulska@banskabystrica.sk
Materská škola, Banská Bystrica, Ul.29.augusta 14 Ul.29.augusta 14; 974 01 Banská Bystrica ms.29augusta@banskabystrica.sk
Materská škola, Banská Bystrica, Ul.prof.Sáru 3 Ul.prof.Sáru 3; 974 01 Banská Bystrica ms.profsaru@banskabystrica.sk
Materská škola, Banská Štiavnica, Bratská 9/1492 Bratská 9/1492; 969 01 Banská Štiavnica msbratska@centrum.sk
Materská škola, Banská Štiavnica, Mierová 2 Mierová 2; 969 01 Banská Štiavnica skolstvo@banskastiavnica.sk
Materská škola, Banská Štiavnica, Ul. 1. mája 4 Ul. 1. mája 4; 969 01 Banská Štiavnica ms@magiccomp.sk
Materská škola, Banské Banské 284; 094 12 Banské msbanske@azet.sk