Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Blatné Remety Blatné Remety 85; 072 44 Blatné Remety bremety@gmail.com
Materská škola, Blatnica Blatnica 393; 038 15 Blatnica ms.blatnica@azet.sk
Materská škola, Blhovce Hlavná 214; 980 32 Blhovce matskola@blhovce.sk
Materská škola, Bobot Bobot 63; 913 25 Bobot ms@bobot.sk
Materská škola, Bobrovec Bobrovec 94; 032 21 Bobrovec l.trepacova@pobox.sk
Materská škola, Bodovce Bodovce 90; 082 66 Bodovce msbodovce@centrum.sk
Materská škola, Bodza Bodza 108; 946 16 Bodza
Materská škola, Boheľov Boheľov 20; 929 01 Boheľov 1.napfeny@gmail.com
Materská škola, Bojná Bojná 76; 956 01 Bojná skolkabojna@centrum.sk
Materská škola, Boľ Školská 233; 076 53 Boľ zsbol@atlas.sk
Materská škola, Boldog Boldog 76; 925 26 Boldog
Materská škola, Bolešov Štúrova 271; 018 53 Bolešov zsbolesov@zsbolesov.edu.sk
Materská škola, Boliarov Boliarov 50; 044 47 Boliarov msboliarov@gmail.com
Materská škola, Boľkovce Boľkovce - osada 236; 984 01 Boľkovce
Materská škola, Borinka Dlhá 2; 900 32 Borinka msborinka@gmail.com
Materská škola, Borová Borová 56; 919 61 Borová obecborova@stonline.sk
Materská škola, Borovce Borovce 168; 922 09 Borovce majernikova.ida@centrum.sk
Materská škola, Borša Ružová 304; 076 32 Borša
Materská škola, Borský Mikuláš Smuha 1; 908 77 Borský Mikuláš materska.mikulas@post.sk
Materská škola, Borský Svätý Jur Hviezdoslavova 215; 908 79 Borský Svätý Jur beatastahlova@azet.sk
Materská škola, Bory Bory 59; 935 87 Bory
Materská škola, Bošany Komenského 28; 956 18 Bošany bosany.ms@gmail.com
Materská škola, Boťany Hlavná 78; 076 43 Boťany msbotany@zoznam.sk
Materská škola, Branč Púpavová 8; 951 13 Branč
Materská škola, Branovo Branovo 156; 941 31 Branovo msbranovo@zoznam.sk