Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Bratislava-Petržalka, Bohrova 1 Bohrova 1; 851 01 Bratislava-Petržalka msbohrova@stonline.sk
Materská škola, Bratislava-Petržalka, Bradáčova 4 Bradáčova 4; 851 02 Bratislava-Petržalka msbradacova@stonline.sk
Materská škola, Bratislava-Petržalka, Bulíkova 25 Bulíkova 25; 851 04 Bratislava-Petržalka msbulikova@stonline.sk
Materská škola, Bratislava-Petržalka, Bzovícka 6 Bzovícka 6; 851 07 Bratislava-Petržalka msbzovicka@stonline.sk
Materská škola, Bratislava-Petržalka, Gessayova 31 Gessayova 31; 851 03 Bratislava-Petržalka msgessayova@stonline.sk
Materská škola, Bratislava-Petržalka, Haanova 9 Haanova 9; 851 04 Bratislava-Petržalka mshaanova@stonline.sk
Materská škola, Bratislava-Petržalka, Holíčska 30 Holíčska 30; 851 05 Bratislava-Petržalka msholicska@stonline.sk
Materská škola, Bratislava-Petržalka, Iľjušinova 1 Iľjušinova 1; 851 01 Bratislava-Petržalka msiljusinova@stonline.sk
Materská škola, Bratislava-Petržalka, Jankolova 8 Jankolova 8; 851 04 Bratislava-Petržalka msjankolova8@stonline.sk
Materská škola, Bratislava-Petržalka, Lachova 31 Lachova 31; 851 03 Bratislava-Petržalka mslachova@stonline.sk
Materská škola, Bratislava-Petržalka, Lietavská 1 Lietavská 1; 851 06 Bratislava-Petržalka mslietavska@stonline.sk
Materská škola, Bratislava-Petržalka, Macharova 1 Macharova 1; 851 01 Bratislava-Petržalka msmacharova@stonline.sk
Materská škola, Bratislava-Petržalka, Pifflova 10 Pifflova 10; 851 01 Bratislava-Petržalka mspifflova@stonline.sk
Materská škola, Bratislava-Petržalka, Röntgenova 16 Röntgenova 16; 851 01 Bratislava-Petržalka msrontgenova@stonline.sk
Materská škola, Bratislava-Petržalka, Rovniankova 8 Rovniankova 8; 851 02 Bratislava-Petržalka msrovniankova@stonline.sk
Materská škola, Bratislava-Petržalka, Ševčenkova 35 Ševčenkova 35; 851 01 Bratislava-Petržalka mssevcenkova@stonline.sk
Materská škola, Bratislava-Petržalka, Strečnianska 2 Strečnianska 2; 851 05 Bratislava-Petržalka msstrecnianska@stonline.sk
Materská škola, Bratislava-Petržalka, Šustekova 33 Šustekova 33; 851 04 Bratislava-Petržalka mssustekova@stonline.sk
Materská škola, Bratislava-Petržalka, Turnianska 6 Turnianska 6; 851 07 Bratislava-Petržalka msturnianska@stonline.sk
Materská škola, Bratislava-Podunaj.Biskup, Estónska 3 Estónska 3; 821 06 Bratislava-Podunaj.Biskup skolicka@chello.sk
Materská škola, Bratislava-Podunaj.Biskup, Linzbothova 18 Linzbothova 18; 821 06 Bratislava-Podunaj.Biskup eva.elexova@gmail.com
Materská škola, Bratislava-Rača, Barónka 17 Barónka 17; 831 06 Bratislava-Rača msbaronka@gmail.com
Materská škola, Bratislava-Rača, Cyprichova 74 Cyprichova 74; 831 54 Bratislava-Rača mscyprichova@stonline.sk
Materská škola, Bratislava-Rača, Gelnická 34 Gelnická 34; 831 06 Bratislava-Rača msgelnicka@centrum.sk
Materská škola, Bratislava-Rača, Hubeného 25 Hubeného 25; 831 54 Bratislava-Rača kizivatova@zskomenskehoba.sk