Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Bratislava-Rača, Plickova 16 Plickova 16; 831 06 Bratislava-Rača msplickova@gmail.com
Materská škola, Bratislava-Rača, Pri Šajbách 14 Pri Šajbách 14; 831 06 Bratislava-Rača skolka@stonozka.sk
Materská škola, Bratislava-Rača, Tbiliská 2 Tbiliská 2; 831 06 Bratislava-Rača mstbiliska@centrum.sk
Materská škola, Bratislava-Ružinov, Bancíkovej 2 Bancíkovej 2; 821 03 Bratislava-Ružinov bolebruska@gmail.com
Materská škola, Bratislava-Ružinov, Medzilaborecká 4 Medzilaborecká 4; 821 03 Bratislava-Ružinov miriamkrempaska@gmail.com
Materská škola, Bratislava-Ružinov, Miletičova 37 Miletičova 37; 821 09 Bratislava-Ružinov materskaskola@stonline.sk
Materská škola, Bratislava-Ružinov, Piesočná 2 Piesočná 2; 821 04 Bratislava-Ružinov piesocna@mail.telekom.sk
Materská škola, Bratislava-Ružinov, Pivonková 9 Pivonková 9; 821 01 Bratislava-Ružinov slniecko@slovanet.sk
Materská škola, Bratislava-Ružinov, Prešovská 28 Prešovská 28; 821 08 Bratislava-Ružinov mspresovska@gmail.com
Materská škola, Bratislava-Ružinov, Stálicová 2 Stálicová 2; 821 02 Bratislava-Ružinov riaditelka@habarka.sk
Materská škola, Bratislava-Ružinov, Šťastná 26 Šťastná 26; 827 05 Bratislava-Ružinov helena.fajtova@post.sk
Materská škola, Bratislava-Ružinov, Velehradská 24 Velehradská 24; 821 08 Bratislava-Ružinov msvel@post.sk
Materská škola, Bratislava-Staré Mesto, Beskydská 7 Beskydská 7; 811 05 Bratislava-Staré Mesto msbeskydska@staremesto.sk
Materská škola, Bratislava-Staré Mesto, Búdková 21 Búdková 21; 811 04 Bratislava-Staré Mesto msbudkova@staremesto.sk
Materská škola, Bratislava-Staré Mesto, Ferienčíkova 12 Ferienčíkova 12; 811 08 Bratislava-Staré Mesto msferiencikova@staremesto.sk
Materská škola, Bratislava-Staré Mesto, Gorazdova 6 Gorazdova 6; 811 04 Bratislava-Staré Mesto msgorazdova@staremesto.sk
Materská škola, Bratislava-Staré Mesto, Grösslingová 48 Grösslingová 48; 811 09 Bratislava-Staré Mesto zsgrosba@zsgrosba.edu.sk
Materská škola, Bratislava-Staré Mesto, Heydukova 25 Heydukova 25; 811 02 Bratislava-Staré Mesto msheydukova@staremesto.sk
Materská škola, Bratislava-Staré Mesto, Javorinská 9 Javorinská 9; 811 07 Bratislava-Staré Mesto msjavorinska@staremesto.sk
Materská škola, Bratislava-Staré Mesto, Karadžičova 51 Karadžičova 51; 811 07 Bratislava-Staré Mesto mskaradzicova@staremesto.sk
Materská škola, Bratislava-Staré Mesto, Kuzmányho 9 Kuzmányho 9; 811 06 Bratislava-Staré Mesto mskuzmanyho@staremesto.sk
Materská škola, Bratislava-Staré Mesto, Malá 6 Malá 6; 811 02 Bratislava-Staré Mesto msmala@staremesto.sk
Materská škola, Bratislava-Staré Mesto, Myjavská 22 Myjavská 22; 811 03 Bratislava-Staré Mesto msmyjavska@staremesto.sk
Materská škola, Bratislava-Staré Mesto, Partizánska 12 Partizánska 12; 811 03 Bratislava-Staré Mesto chabad@stonline.sk
Materská škola, Bratislava-Staré Mesto, Špitálska 49 Špitálska 49; 811 08 Bratislava-Staré Mesto msspitalska@staremesto.sk