Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Bratislava-Čunovo Hraničiarska 101; 851 10 Bratislava-Čunovo
Materská škola, Bratislava-Devín Kremeľská 36; 841 10 Bratislava-Devín
Materská škola, Bratislava-Devínska Nová, Milana Marečka 20 Milana Marečka 20; 841 08 Bratislava-Devínska Nová msmarecka@gmail.com
Materská škola, Bratislava-Devínska Nová, Pavla Horova 3 Pavla Horova 3; 841 08 Bratislava-Devínska Nová mshorova@centrum.sk
Materská škola, Bratislava-Dúbravka, Bazovského 4 Bazovského 4; 841 01 Bratislava-Dúbravka msbazovskeho4@gmail.com
Materská škola, Bratislava-Dúbravka, Cabanova 44 Cabanova 44; 841 02 Bratislava-Dúbravka riaditelka@mscabanova.eu
Materská škola, Bratislava-Dúbravka, Damborského 3 Damborského 3; 841 01 Bratislava-Dúbravka msdamborskeho@gmail.com
Materská škola, Bratislava-Dúbravka, Galbavého 5 Galbavého 5; 841 01 Bratislava-Dúbravka helena.gigelova@gmail.com
Materská škola, Bratislava-Dúbravka, Ožvoldíkova 15 Ožvoldíkova 15; 841 02 Bratislava-Dúbravka ms-ozvoldikova@radiolan.sk
Materská škola, Bratislava-Dúbravka, Pekníkova 4 Pekníkova 4; 841 02 Bratislava-Dúbravka mspeknikova@zoznam.sk
Materská škola, Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 2 Pri kríži 2; 841 02 Bratislava-Dúbravka msprikrizi@centrum.sk
Materská škola, Bratislava-Dúbravka, Sekurisova 10 Sekurisova 10; 841 02 Bratislava-Dúbravka mssekurisova@centrum.sk
Materská škola, Bratislava-Dúbravka, Švantnerova 1 Švantnerova 1; 841 02 Bratislava-Dúbravka riaditelka@mssvantnerova.eu
Materská škola, Bratislava-Dúbravka, Ušiakova 1 Ušiakova 1; 841 01 Bratislava-Dúbravka riaditel@msusiakova.eu
Materská škola, Bratislava-Karlova Ves, Adámiho 11 Adámiho 11; 841 05 Bratislava-Karlova Ves msadamiho@r3.roburnet.sk
Materská škola, Bratislava-Karlova Ves, Borská 4 Borská 4; 841 04 Bratislava-Karlova Ves msborska@gmail.com
Materská škola, Bratislava-Karlova Ves, Kolískova 14 Kolískova 14; 841 05 Bratislava-Karlova Ves mskoliskova@r3.roburnet.sk
Materská škola, Bratislava-Karlova Ves, Ladislava Sáru 3 Ladislava Sáru 3; 841 04 Bratislava-Karlova Ves mslsaru@mslsaru.sk
Materská škola, Bratislava-Karlova Ves, Ľudovíta Fullu 12 Ľudovíta Fullu 12; 841 05 Bratislava-Karlova Ves ms.fullu@r3.roburnet.sk
Materská škola, Bratislava-Karlova Ves, Majerníkova 11 Majerníkova 11; 841 05 Bratislava-Karlova Ves msmajernikova@chello.sk
Materská škola, Bratislava-Karlova Ves, Majerníkova 60 Majerníkova 60; 841 05 Bratislava-Karlova Ves hiresova.lubomira@gmail.com
Materská škola, Bratislava-Karlova Ves, Pod Rovnicami 1 Pod Rovnicami 1; 841 04 Bratislava-Karlova Ves ms.podrovnicami@gmail.com
Materská škola, Bratislava-Karlova Ves, Suchohradská 3 Suchohradská 3; 841 04 Bratislava-Karlova Ves ms.suchohradska@gmail.com
Materská škola, Bratislava-Lamač Heyrovského 4; 841 03 Bratislava-Lamač info@skolalamac.sk
Materská škola, Bratislava-Nové Mesto Odborárska 2; 831 02 Bratislava-Nové Mesto skola@zsodborba.edu.sk