Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Bara Bara 38; 076 32 Bara obecbara@stonline.sk
Materská škola, Bardejov, Gorkého 13 Gorkého 13; 085 01 Bardejov ms.gorkeho13@gmail.com
Materská škola, Bardejov, Komenského 24 Komenského 24; 085 01 Bardejov ms.komenskeho24@gmail.com
Materská škola, Bardejov, Komenského 47 Komenského 47; 085 01 Bardejov ms.komenskeho47@gmail.com
Materská škola, Bardejov, Nábrežná 2 Nábrežná 2; 085 01 Bardejov ms.nabrezna@gmail.com
Materská škola, Bardejov, Nám.arm.gen. L.Svobodu 15 Nám.arm.gen. L.Svobodu 15; 085 01 Bardejov ms.lsvobodu@gmail.com
Materská škola, Bardejov, Nový Sad 24 Nový Sad 24; 085 01 Bardejov ms.novysad@gmail.com
Materská škola, Bardejov, Pod Papierňou 1 Pod Papierňou 1; 085 01 Bardejov ms.podpapiernou@gmail.com
Materská škola, Bardejov, Pod Vinbargom 1 Pod Vinbargom 1; 085 01 Bardejov ms.kukorelliho@gmail.com
Materská škola, Bardejovská Nová Ves Lipová 37; 085 01 Bardejovská Nová Ves ms.bnves@gmail.com
Materská škola, Bardoňovo Bardoňovo 104; 941 49 Bardoňovo
Materská škola, Bartošova Lehôtka Bartošova Lehôtka 80; 966 31 Bartošova Lehôtka obecbartosovalehotka@stonline.sk
Materská škola, Bartošovce Bartošovce 18; 086 42 Bartošovce
Materská škola, Baškovce Baškovce 96; 067 23 Baškovce ms.baskovce@centrum.sk
Materská škola, Bašovce Bašovce 158; 922 01 Bašovce obecnyurad@basovce.sk
Materská škola, Batizovce Komenského 301; 059 35 Batizovce msbatizovce@centrum.sk
Materská škola, Bátka Bátka 54; 980 21 Bátka msbatka@gmail.com
Materská škola, Bátorová Bátorová 88/55; 991 26 Bátorová msbatorova@gmail.com
Materská škola, Bátorove Kosihy, Lúčky 598 Lúčky 598; 946 34 Bátorove Kosihy
Materská škola, Bátorove Kosihy, Malá 977 Malá 977; 946 34 Bátorove Kosihy bkmala977@centrum.sk
Materská škola, Bátovce Bátovce 408; 935 03 Bátovce
Materská škola, Belá Belá 24; 943 53 Belá oubela@mail.viapvt.sk
Materská škola, Belá - Dulice Belá - Dulice 87; 038 11 Belá - Dulice alenagom@gmail.com
Materská škola, Beladice Parková 364; 951 75 Beladice skolkabeladice@azet.sk
Materská škola, Beladice-Chrašťany Školská 252; 951 75 Beladice-Chrašťany valasikovad@gmail.com