Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš Palúčanská 25; 031 23 Liptovský Mikuláš riaditelstvo@nsplm.sk
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši 1. mája 28/196; 031 01 Liptovský Mikuláš osvetalm@vuczilina.sk
Literárne informačné centrum Nám. SNP 12; 812 24 Bratislava lic@litcentrum.sk
Ľubovnianska nemocnica, n.o. Obrancov mieru 3; 064 01 Stará Ľubovňa nspsl@nspsl.sk
Ľubovnianske osvetové stredisko 1. mája 17; 064 01 Stará Ľubovňa osetasl@isternet.sk
Magistrát mesta Bratislava Primaciálne nám. 1; 814 99 Bratislava 211@bratislava.sk
Magistrát mesta Košíc Trieda SNP 48/A; 040 01 Košice infoziadosti@kosice.sk
Malokarpatské osvetové stredisko Horná 20; 900 01 Modra moska@moska.sk
Martinská fakultná nemocnica Kollárova 2; 036 59 Martin sekr@mfn.sk
Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17; 036 80 Martin mtas@mtas.sk
Materská škola, Abovce Abovce 402; 980 44 Abovce koszturilike@zoznam.sk
Materská škola, Abrahám Hviezdoslavova 152; 925 45 Abrahám materska.abraham@gmail.com
Materská škola, Abrahámovce Abrahámovce 26; 086 41 Abrahámovce starosta@abrahamovce-bj.sk
Materská škola, Abranovce Abranovce 25; 082 52 Abranovce msabranovce@cetrum.sk
Materská škola, Adamovské Kochanovce Adamovské Kochanovce 97; 913 05 Adamovské Kochanovce riaditelmsak@gmail.com
Materská škola, Andovce Andovce 163; 941 23 Andovce
Materská škola, Arnutovce Arnutovce 11; 053 13 Arnutovce arnutovce@sg-t.sk
Materská škola, Báb Báb 238; 951 34 Báb msbab@azet.sk
Materská škola, Babie Babie 37; 094 31 Babie materskaskolababie@gmail.com
Materská škola, Babín Babín 293; 029 52 Babín zsbabin@zsbabin.edu.sk
Materská škola, Babiná Dolná 105; 962 64 Babiná obec@babina.sk
Materská škola, Babindol Babindol 1; 951 53 Babindol materskaskola@babindol.sk
Materská škola, Báč Báč 83; 930 30 Báč urad@obecbac.sk
Materská škola, Bačka Školská 51; 076 84 Bačka ms.backa@zoznam.sk
Materská škola, Bačkov Lesná 55; 076 61 Bačkov obecbackov@centrum.sk