Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Krajská prokuratúra Žilina Moyzesova 20; 011 04 Žilina kpzilina@genpro.gov.sk
Krajské kultúrne stredisko v Žiline Horný Val 20; 011 82 Žilina ros@kultura-zilina.sk
Krajské osvetové stredisko v Nitre Fatranská 3; 949 01 Nitra kosnr@kosnr.sk, daniela.gundova@kosnr.sk
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica Komenského 27; 974 01 Banská Bystrica krhazzbb@stonline.sk
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Bratislava - Staré Mesto Staromestská 6; 814 71 Bratislava - Staré Mesto opo@bak.vs.sk
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nitra Dolnočermánska 64; 949 11 Nitra krni@hazzni.sk, pni1@hazzni.sk
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Prešov Požiarnická 1; 080 01 Prešov sekretariat@krhazzpv.sk
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trenčín gen. M. R. Štefánika 20; 911 49 Trenčín opo@kutn.vs.sk
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trnava Vajanského 22; 917 77 Trnava hazz@kr-trnava.sk
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žilina Nám. požiarnikov 1; 010 01 Žilina sekretariat.zi@hazz.minv.sk
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici 9. mája 1; 974 86 Banská Bystrica andrea.petrovicova@minv.sk, maria.faltaniova@minv.sk
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave Špitálska 14; 812 28 Bratislava - Staré Mesto krpzba@minv.sk, michal.szeiff@minv.sk, lucia.mihalikova@minv.sk
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach Kuzmányho 8; 041 02 Košice - Staré Mesto krpzke@minv.sk, alexander.szabo@minv.sk, jana.mesarova@minv.sk
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre Piesková 32; 949 01 Nitra krpznr@minv.sk, bozena.bruchterova@minv.sk, renata.cuhakova@minv.sk
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove Štúrova 7; 080 01 Prešov krpzpo@minv.sk, daniel.dzobanik@minv.sk, jana.migalova@minv.sk
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne Jilemnického 1; 911 42 Trenčín krpztn@minv.sk, elena.antalova@minv.sk, pavol.kudlicka@minv.sk
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave Kollárova 31; 917 02 Trnava martina.kredatusova@minv.sk, maria.linkesova@minv.sk
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline Kuzmányho 26; 012 23 Žilina radko.moravcik@minv.sk, jana.balogova@minv.sk
Krajský inšpektorát štátnej energetickej inšpekcie Banská Bystrica Rudlovská cesta 53; 974 28 Banská Bystrica bbystrica@seiki.sk
Krajský inšpektorát štátnej energetickej inšpekcie Bratislava Bajkalská 27; 821 01 Bratislava - Ružinov bratislava@seiki.sk
Krajský inšpektorát štátnej energetickej inšpekcie Košice Krivá 23; 041 94 Košice - Staré Mesto kosice@seiki.sk
Krajský inšpektorát štátnej energetickej inšpekcie Nitra Novozámocká 179; 949 05 Nitra nitra@seiki.sk
Krajský inšpektorát štátnej energetickej inšpekcie Trenčín Hurbanova 59; 911 01 Trenčín trencin@seiki.sk
Krajský inšpektorát štátnej energetickej inšpekcie Trnava J. Bottu 4; 918 46 Trnava trnava@seiki.sk
Krajský inšpektorát štátnej energetickej inšpekcie Žilina Košická 11; 010 01 Žilina zilina@seiki.sk