Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Krajský inšpektorát štátnej energetickej inšpekcieI Prešov Hurbanistov 1; 080 01 Prešov presov@seiki.sk
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica Lazovná 8; 975 65 Banská Bystrica banskabystricaupu@stonline.sk, riaditelbbupu@stonline.sk
Krajský pamiatkový úrad Bratislava Leškova 17; 811 04 Bratislava - Staré Mesto kpuba@stonline.sk
Krajský pamiatkový úrad Nitra Nám. Jána Pavla II. 8; 949 01 Nitra pamurnitra@mail.t-com.sk
Krajský pamiatkový úrad Nitra, pracovisko Topoľčany Kukučínova 30; 955 01 Topoľčany topolcany@stonline.sk
Krajský pamiatkový úrad Prešov Hlavná 115; 080 01 Prešov pupo@stonline.sk
Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča Nám. Majstra Pavla 41; 054 01 Levoča levoca@stonline.sk
Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Spišská Sobota Sobotské nám. 1745/16; 058 01 Poprad pupoprad@stonline.sk
Krajský pamiatkový úrad Trenčín Jilemnického 2; 911 01 Trenčín purstrencin@stonline.sk
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza J. Červeňa 34; 971 73 Prievidza bojnice@mail.t-com.sk
Krajský pamiatkový úrad Trnava Kollárova 8; 917 01 Trnava kputrnava@stonline.sk
Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, kancelária Kremnica Kollárova 25/553; 967 01 Kremnica pu-kremnica@stonline.sk
Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, pracovisko Banská Štiavnica Dolná ružová 7; 969 01 Banská Štiavnica pubs@stonline.sk
Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, pracovisko Lučenec Nám. republiky 26; 984 01 Lučenec pulucenec@mail.t-com.sk
Krajský pamiatkový úrad v Košiciach Hlavná 25; 040 01 Košice - Staré Mesto portal@stonline.sk
Krajský pamiatkový úrad v Košiciach, pracovisko Rožňava Betliarska 6; 048 01 Rožňava pamiatkovyuradroznava@stonline.sk
Krajský pamiatkový úrad v Košiciach, pracovisko Spišská Nová Ves so sídlom v Levoči Nám. Majstra Pavla 41; 054 01 Levoča pusnv@stonline.sk
Krajský pamiatkový úrad Žilina Mariánske nám.19; 010 01 Žilina puza@stonline.sk
Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Martin S. H. Vajanského 1; 036 01 Martin pumt1@stonline.sk
Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok Nám. Š. N. Hýroša 1; 034 01 Ružomberok ruzomberok@stonline.sk
Krajský súd v Banskej Bystrici Skuteckého 7; 974 87 Banská Bystrica podatelnaKSBB@justice.sk
Krajský súd v Bratislave Záhradnícka 10; 813 66 Bratislava podatelnaKSBA@justice.sk
Krajský súd v Košiciach Štúrova 29; 041 51 Košice podatelnaKSKE@justice.sk
Krajský súd v Nitre Štúrova 2; 950 48 Nitra podatelnaKSNR@justice.sk
Krajský súd v Prešove Hlavná 22; 080 01 Prešov podatelnaKSPO@justice.sk