Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Nitra, Čajkovského 3 Čajkovského 3; 949 11 Nitra mscajkovskeho@smsnitra.sk
Materská škola, Nitra, Dolnočermánska 57 Dolnočermánska 57; 949 01 Nitra msdolnocermanska@smsnitra.sk
Materská škola, Nitra, Golianova 1 Golianova 1; 949 01 Nitra msgolianova@smsnitra.sk
Materská škola, Nitra, Hospodárska 7 Hospodárska 7; 949 01 Nitra mshospodarska@azet.sk
Materská škola, Nitra, Ľudovíta Okánika 6 Ľudovíta Okánika 6; 949 01 Nitra mslokanika@smsnitra.sk
Materská škola, Nitra, Mostná 1 Mostná 1; 949 01 Nitra msmostna@smsnitra.sk
Materská škola, Nitra, Nábrežie mládeže 7 Nábrežie mládeže 7; 949 01 Nitra msnabrezie@gmail.com
Materská škola, Nitra, Novomeského 500/19 Novomeského 500/19; 949 11 Nitra msnovomeskeho@smsnitra.sk
Materská škola, Nitra, Novozámocká 129 Novozámocká 129; 949 05 Nitra
Materská škola, Nitra, Okružná 1 Okružná 1; 949 07 Nitra msjanikovce@smsnitra.sk
Materská škola, Nitra, Párovská 36 Párovská 36; 949 01 Nitra msparovska@smsnitra.sk
Materská škola, Nitra, Piaristická 12 Piaristická 12; 949 01 Nitra mspiaristicka@smsnitra.sk
Materská škola, Nitra, Platanová 3 Platanová 3; 949 01 Nitra msplatanova@smsnitra.sk
Materská škola, Nitra, Rázusova 26 Rázusova 26; 949 01 Nitra msrazusova@smsnitra.sk
Materská škola, Nitra, Staromlynská 2 Staromlynská 2; 949 05 Nitra msstaromlynska@smsnitra.sk
Materská škola, Nitra, Štefánikova trieda 128 Štefánikova trieda 128; 949 01 Nitra msstefanikova@smsnitra.sk
Materská škola, Nitra, Štiavnická 1 Štiavnická 1; 949 01 Nitra msstiavnicka@smsnitra.sk
Materská škola, Nitra, Topoľová 6 Topoľová 6; 949 01 Nitra mstopolova@smsnitra.sk
Materská škola, Nitra, Vansovej 1376/6 Vansovej 1376/6; 949 01 Nitra mstvansovej@smsnitra.sk
Materská škola, Nitra, Za humnami 748/28 Za humnami 748/28; 949 01 Nitra mszahumnami@smsnitra.sk
Materská škola, Nitra, Zvolenská 23 Zvolenská 23; 949 11 Nitra mszvolenska@smsnitra.sk
Materská škola, Nitrianska Blatnica Nitrianska Blatnica 13; 956 05 Nitrianska Blatnica mskolanb@wircom.sk
Materská škola, Nitrianske Rudno Hlavná 534/66; 972 26 Nitrianske Rudno skolkarudno@centrum.sk
Materská škola, Nitrianske Sučany Nitrianske Sučany 353; 972 21 Nitrianske Sučany inemcekova@gmail.com
Materská škola, Nitrica Nitrica 41; 972 22 Nitrica zsnitrica@gmail.com