Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Nižná Kamenica Nižná Kamenica 60; 044 45 Nižná Kamenica obecniznakamenica@netkosice.sk
Materská škola, Nižná Myšľa Hlavná 346; 044 15 Nižná Myšľa msniznamysla@gmail.com
Materská škola, Nižná Olšava Nižná Olšava 72; 090 32 Nižná Olšava
Materská škola, Nižná Polianka Nižná Polianka 46; 086 36 Nižná Polianka zsnpolianka@gmail.com
Materská škola, Nižná Sitnica Nižná Sitnica 104; 094 07 Nižná Sitnica zsniznasitnica@gmail.com
Materská škola, Nižná Slaná Letná 16; 049 23 Nižná Slaná zsnslana@fz.sk
Materská škola, Nižná, Nižná 4 Nižná 4; 922 06 Nižná msnizna@post.sk
Materská škola, Nižná, Nová Doba 482 Nová Doba 482; 027 43 Nižná riaditel@zsnizna.edu.sk
Materská škola, Nižné Ladičkovce Nižné Ladičkovce 107; 067 11 Nižné Ladičkovce
Materská škola, Nižné Repaše Nižné Repaše 12; 053 71 Nižné Repaše ocuniznerepase@levonetmail.sk
Materská škola, Nižné Ružbachy Nižné Ružbachy 45; 065 02 Nižné Ružbachy riaditel@riaditelzsnruzbachy.edu.sk
Materská škola, Nižný Čaj Nižný Čaj 24; 044 16 Nižný Čaj niznycaj@netkosice.sk
Materská škola, Nižný Hrabovec Nižný Hrabovec 154; 094 21 Nižný Hrabovec msniznyhrabovec@zoznam.sk
Materská škola, Nižný Hrušov Nižný Hrušov 540; 094 22 Nižný Hrušov msandrejova@centrum.sk
Materská škola, Nižný Klátov Čaksova 1/167; 044 12 Nižný Klátov veronika.piknova@szm.sk
Materská škola, Nižný Kručov Nižný Kručov 48; 093 01 Nižný Kručov niznykrucov@gmail.com
Materská škola, Nižný Lánec - Alsólánc Nižný Lánec 54; 044 73 Nižný Lánec - Alsólánc niznylanec@stonline.sk
Materská škola, Nižný Slavkov Nižný Slavkov 72; 082 75 Nižný Slavkov zsniznyslavkov@stonline.sk
Materská škola, Nižný Tvarožec Nižný Tvarožec 27; 086 02 Nižný Tvarožec
Materská škola, Nižný Žipov Nám. M. Pavúka 96; 076 17 Nižný Žipov msnzipov@centrum.sk
Materská škola, Nová Baňa Nábrežná 2; 968 01 Nová Baňa msvstup@nbsiet.sk
Materská škola, Nová Bašta Nová Bašta 49; 980 34 Nová Bašta zssmssvavjm@post.sk
Materská škola, Nová Bystrica, Nová Bystrica 685 Nová Bystrica 685; 023 05 Nová Bystrica zsmsnb@stonline.sk
Materská škola, Nová Bystrica, Vychylovka 687 Vychylovka 687; 023 05 Nová Bystrica zsvychylovka@inMail.sk
Materská škola, Nová Dedina Nová Dedina 65; 935 25 Nová Dedina msnovadedina@centrum.sk