Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Žilina, Gaštanová 56 Gaštanová 56; 010 07 Žilina
Materská škola, Žilina, Gemerská 1772 Gemerská 1772; 010 08 Žilina msgemerska@mail.t-com.sk
Materská škola, Žilina, Jarná 2602/7 Jarná 2602/7; 010 01 Žilina mshliny7@mail.t-com.sk
Materská škola, Žilina, Limbová 26 Limbová 26; 010 07 Žilina ms.limbova26.zilina@centrum.sk
Materská škola, Žilina, Nám. Janka Borodáča 6 Nám. Janka Borodáča 6; 010 08 Žilina msborodaca6@mail.t-com.sk
Materská škola, Žilina, Nám. Janka Borodáča 7 Nám. Janka Borodáča 7; 010 08 Žilina mszilina@stonline.sk
Materská škola, Žilina, Petzvalova 8 Petzvalova 8; 010 15 Žilina mshajikzilina@stonline.sk
Materská škola, Žilina, Predmestská 27 Predmestská 27; 010 01 Žilina mspredmestska@gmail.com
Materská škola, Žilina, Puškinova 2165/3 Puškinova 2165/3; 010 01 Žilina mshliny3zilina@centrum.sk
Materská škola, Žilina, Rybie námestie 1/1 Rybie námestie 1/1; 010 01 Žilina ms.mojsovalucka@azet.sk
Materská škola, Žilina, Stavbárska 4 Stavbárska 4; 010 01 Žilina msborik@centrum.sk
Materská škola, Žilina, Študentská 15/3 Študentská 15/3; 010 03 Žilina mspch@mail.t-com.sk
Materská škola, Žilina, Suvorovova 2797/20 Suvorovova 2797/20; 010 01 Žilina mslichardova@centrum.sk
Materská škola, Žilina, Trnavská 2993/21 Trnavská 2993/21; 010 08 Žilina trnavskams@gmail.com
Materská škola, Žilina, Ulica sv. Gorazda 1 Ulica sv. Gorazda 1; 010 08 Žilina riaditel@zsgorazda.sk
Materská škola, Žilina, Zádubnie 196 Zádubnie 196; 010 03 Žilina zs.zadubnie@gmail.com
Materská škola, Žilina, Zástranie 284 Zástranie 284; 010 03 Žilina ms_zastranie@centrum.sk
Materská škola, Žipov Žipov 21; 082 41 Žipov mszipov@gmail.com
Materská škola, Žirany Žirany 394; 951 74 Žirany zszirany@centrum.sk
Materská škola, Žitavany Šimkova 40; 951 97 Žitavany 1ms.zitavany@gmail.com
Materská škola, Žitná - Radiša Žitná - Radiša 4; 956 42 Žitná - Radiša starosta@zitna-radisa.sk
Materská škola, Zlaté Zlaté 185; 086 01 Zlaté zszlate@centrum.sk
Materská škola, Zlaté Klasy, Poľná cesta 3 Poľná cesta 3; 930 39 Zlaté Klasy ocuzlateklasy@stonline.sk
Materská škola, Zlaté Klasy, Školská 4 Školská 4; 930 39 Zlaté Klasy msduhazk@gmail.com
Materská škola, Zlaté Moravce, Kalinčiakova 12 Kalinčiakova 12; 953 01 Zlaté Moravce