Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bratislava-Nové Mesto, Rešetkova 6 Rešetkova 6; 831 03 Bratislava-Nové Mesto ikopaskova@centrum.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bratislava-Nové Mesto, Šancová 65 Šancová 65; 831 04 Bratislava-Nové Mesto skola@zakasarnou.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bratislava-Nové Mesto, Šuňavcova 13 Šuňavcova 13; 831 02 Bratislava-Nové Mesto sibirska@sibirska.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bratislava-Nové Mesto, Teplická 5 Teplická 5; 831 02 Bratislava-Nové Mesto skola@zsriazanba.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bratislava-Podunaj.Biskup Staromlynská 51; 821 06 Bratislava-Podunaj.Biskup ms.staromlynska@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bratislava-Rusovce Kovácsova 465; 851 10 Bratislava-Rusovce
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bratislava-Staré Mesto Podjavorinskej 1; 811 01 Bratislava-Staré Mesto kontakt@zsmh.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bratislava-Vajnory Koniarkova 9; 831 07 Bratislava-Vajnory jozef.bratina@iedu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Brehy Brehy 3; 968 01 Brehy zsbrehy@zsbrehy.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Breza Breza 337; 029 53 Breza zsbreza@post.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Brezno, Boženy Němcovej 17 Boženy Němcovej 17; 977 01 Brezno
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Brezno, Dr. Clementisa 3 Dr. Clementisa 3; 977 01 Brezno rs4@stonline.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Brezno, Hradby 9 Hradby 9; 977 01 Brezno
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Brezno, Nálepkova 50 Nálepkova 50; 977 01 Brezno
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Brvnište Brvnište 417; 018 12 Brvnište ms.brvniste@centrum.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bučany Bučany 101; 919 28 Bučany emilia.belicova@centrum.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Buková Buková 201; 919 10 Buková zstrstin@zstrstin.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bušince Železničná 4/320; 991 22 Bušince ms.busince@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bystričany Bernolákova 160/9; 972 45 Bystričany riaditelstvo@zsbystricany.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bzenov Bzenov 38; 082 42 Bzenov zsbzenov@zoznam.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Častá Na vŕšku 430; 900 89 Častá skola@zscasta.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Červeník Osloboditeľov 16; 920 42 Červeník zssms@seznam.cz
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Chorvátsky Grob Rubínova 1; 900 25 Chorvátsky Grob riaditel@skolachorvatskygrob.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Cinobaňa Sídlisko105/9; 985 22 Cinobaňa GabrielaSipekova@azet.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Čirč Čirč 266; 065 42 Čirč zssmscir@azet.sk