Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Horné Otrokovce Horné Otrokovce 121; 920 62 Horné Otrokovce skola@zshotrokovce.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Horné Saliby Hlavná 781; 925 03 Horné Saliby mshornesaliby@azet.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Hrabušice Zimná 413; 053 15 Hrabušice zshrabusice@centrum.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Hrachovo Horná 158; 980 52 Hrachovo mshrachovo@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Hromoš Hromoš 119; 065 45 Hromoš zshromos@hromos.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Hronský Beňadik Ulička 366; 966 53 Hronský Beňadik mshr.benadik@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Humenné Lesná 909/28; 066 01 Humenné riaditel.zsihe@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Hybe Hybe 2; 032 31 Hybe mshybe@hybe.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Imeľ Zdravotnícka 622/28; 946 52 Imeľ
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Ivanovce Ivanovce 17; 913 05 Ivanovce maria.lackova33@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Jablonové Jablonové 118; 013 52 Jablonové
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Jahodná Ďatelinná 544/8; 930 21 Jahodná ms@obecjahodna.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Jarabina Jarabina 212; 065 31 Jarabina msjarabina@post.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Jasová Jasová 1; 941 34 Jasová
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Jelšava Jesenského 341; 049 16 Jelšava zsjelsava@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Kalinovo SNP 12; 985 01 Kalinovo mskalinovo@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Kálnica Kálnica 384; 916 37 Kálnica zskalnica@zskalnica.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Kamenica nad Cirochou Gaštanová 10; 067 83 Kamenica nad Cirochou ms.kamenica@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Kamenná Poruba Školská 151/3; 013 14 Kamenná Poruba mskamporuba@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Kľačany Kľačany 212; 920 64 Kľačany ms.klacany@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Klenová Klenová 65; 067 72 Klenová skola@zsklenova.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Klin Klin 325; 029 41 Klin
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Kočovce Kočovce 383; 916 31 Kočovce riaditel@zskocovce.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Kolonica Kolonica 195; 067 61 Kolonica zssmskolonica@centrum.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Kolta Kolta 243; 941 33 Kolta mskolta@gmail.com