Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Ľubotín Na rovni 381/17; 065 41 Ľubotín skola@zslubotin.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Lučenec, Begova 26/13 Begova 26/13; 984 01 Lučenec zsmskarman.lc@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Lučenec, Ul. Osloboditeľov 3002/1 Ul. Osloboditeľov 3002/1; 984 01 Lučenec skola@zskubinylc.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Lukáčovce Hlavná 390; 951 23 Lukáčovce
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Lysá pod Makytou Lysá pod Makytou 15; 020 54 Lysá pod Makytou zslysa@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Madunice A.S.Puškina 580/31; 922 42 Madunice
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Makov Makov 146; 023 56 Makov materskaskolamakov@stonline.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Malý Čepčín Malý Čepčín 34; 038 45 Malý Čepčín zsmalycepcin@centrum.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Markušovce Školská 18; 053 21 Markušovce materska@zsmarkusovce.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Mníšek nad Popradom Mníšek nad Popradom 128; 065 22 Mníšek nad Popradom zsmniseknp@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Modrý Kameň Poľná 540; 992 01 Modrý Kameň zs-msmodrykamen@mail.t-com.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Moravany nad Váhom Na Výhone 111/14; 922 21 Moravany nad Váhom msmoravany@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Moravské Lieskové Moravské Lieskové 25; 916 42 Moravské Lieskové ms.moravskelieskove@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Muráň Muráň 340; 049 01 Muráň kkontur@zsmuran.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Mútne Mútne 222; 029 63 Mútne zsmutne@mail.t-com.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Naháč Naháč 1; 919 06 Naháč zstrstin@zstrstin.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Nedožery - Brezany Kpt. Nálepku 611; 972 12 Nedožery - Brezany zsnb@centrum.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Nenince - Lukanénye Školská 56; 991 26 Nenince - Lukanénye msnenince@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Nitrianske Pravno Hviezdoslavova 1; 972 13 Nitrianske Pravno msnitr.pravno@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Nová Bošáca Nová Bošáca 78; 913 08 Nová Bošáca zsnovabosaca@centrum.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Nové Sady Nové Sady 377; 951 24 Nové Sady zsnsady@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Novoť Novoť 521; 029 55 Novoť skola@zsnovot.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Očová Jána Palárika 454/2; 962 23 Očová
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Olešná Olešná 618; 023 52 Olešná zsmsolesna@centrum.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Omšenie Omšenie 329; 914 43 Omšenie ekonom@zsomsenie.edu.sk