Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Poprad-Matejovce Lidická ulica 3490/72; 058 01 Poprad-Matejovce mslidicka@slovanet.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Poprad-Spišská Sobota Vagonárska ulica 5121; 058 01 Poprad-Spišská Sobota skola@zsspsobota.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Poproč Kultúrna 2; 044 24 Poproč
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Porúbka Porúbka 40; 072 61 Porúbka skola@zsporibka.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Považská Bystrica, m. č. Považská Teplá 179 m. č. Považská Teplá 179; 017 05 Považská Bystrica mspovazskatepla@pobox.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Považská Bystrica, Považské Podhradie 162 Považské Podhradie 162; 017 04 Považská Bystrica mspp@zspodhradpb.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Považská Bystrica, Šebešťanova 5 Šebešťanova 5; 017 04 Považská Bystrica zspp@zspodhradpb.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Prakovce Prakovce 308; 055 62 Prakovce zsprakovce@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Prenčov Prenčov 185; 969 73 Prenčov zakladnaskola@zsprencov.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Pruské Školská 389; 018 52 Pruské zspruske@zspruske.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Rabča, Kostolná 855 Kostolná 855; 029 44 Rabča zsrabca@zsrabca.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Rabča, Školská 438 Školská 438; 029 44 Rabča zsrabca@zsrabca.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Rabčice Rabčice 189; 029 45 Rabčice zsrabcice@zsrabcice.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Radoľa Radoľa 2; 023 36 Radoľa msradola@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Radzovce Radzovce 537; 985 58 Radzovce
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Rakovec nad Ondavou Rakovec nad Ondavou 4; 072 03 Rakovec nad Ondavou skola@zsrakovec.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Rakovice Rakovice 100; 922 08 Rakovice zsrakovice@zsrakovice.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Rakúsy Rakúsy 55; 059 76 Rakúsy zssms.rakusy@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Rimavská Baňa Fľaková 6; 980 53 Rimavská Baňa zsrimbana@zsrimbana.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Ružindol Ružindol 318; 919 61 Ružindol riaditel@zsruzindol.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Šaľa Družstevná 396/3; 927 01 Šaľa pazmanymta@zoznam.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Salka Salka 303; 943 61 Salka info@zssalka.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Šarišské Jastrabie Šarišské Jastrabie 271; 065 48 Šarišské Jastrabie zssjastrabie@stonline.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Sedlice Sedlice 16; 082 43 Sedlice zasedlice@zasedlice.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Selec Selec 214; 913 36 Selec zsselec@zsselec.edu.sk