Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Trhová Hradská Ľudovíta Kossutha 500/4; 930 13 Trhová Hradská madi.ani@freemail.hu
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Trhovište Trhovište 51; 072 04 Trhovište uaterska@stonline.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Trnava, Kornela Mahra 9 Kornela Mahra 9; 917 08 Trnava msmahra@ms.trnava.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Trnava, Ľudová 27 Ľudová 27; 917 01 Trnava msludova@ms.trnava.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Trnava, Okružná 19 Okružná 19; 917 01 Trnava msokruzna@ms.trnava.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Trnava, Ružindolská 8 Ružindolská 8; 917 01 Trnava msruzindolska@ms.trnava.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Trnava, Spartakovská 6 Spartakovská 6; 917 01 Trnava msspartakovska@ms.trnava.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Trnovec nad Váhom Trnovec nad Váhom 575; 925 71 Trnovec nad Váhom
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Trstice Trstice 1072; 925 42 Trstice silvia.ty@zoznam.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Turany nad Ondavou Turany nad Ondavou 100; 090 33 Turany nad Ondavou skola@zsturanyond.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Turčianske Teplice, Školská 397/4 Školská 397/4; 039 01 Turčianske Teplice sagathova@zoznam.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Turčianske Teplice, SNP 10/81 SNP 10/81; 039 01 Turčianske Teplice
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Turčianske Teplice, Žarnovická 1049/26 Žarnovická 1049/26; 039 01 Turčianske Teplice ms_diviaky@post.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Tušická Nová Ves Tušická Nová Ves 87; 072 02 Tušická Nová Ves zjklaonw@stonline.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Ubľa Ubľa 352; 067 73 Ubľa zsubla@post.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Ulič Ulič 89; 067 67 Ulič
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Valaská Belá Valaská Belá 329; 972 28 Valaská Belá msvalaskabela@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Varín A. Bernoláka 472; 013 03 Varín ms@skola-varin.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Vavrečka Vavrečka 106; 029 01 Vavrečka
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Veľká Hradná Veľká Hradná 149; 913 24 Veľká Hradná zsvelkahradna@centrum.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Veľká Lomnica Železničná 115; 059 52 Veľká Lomnica skola@zsvlomnica.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Veľký Folkmar Veľký Folkmar 332; 055 51 Veľký Folkmar msvelkyfolkmar@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Vislanka Vislanka 79; 065 41 Vislanka zsvislanka@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Vitanová Školská 317; 027 12 Vitanová ms.slniecko.vitanova@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Vlkanová Vlkanovská 115; 976 31 Vlkanová Drahomira.Kotocova@iedu.sk