Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Mesto Hurbanovo Komárňanská 91; 947 01 Hurbanovo podatelna@hurbanovo.sk
Mesto Ilava Mierove nám. 16/31; 019 01 Ilava ilava@ilava.sk
Mesto Jelšava Nám. republiky 499; 049 16 Jelšava primator@jelsava.sk
Mesto Kežmarok Hlavné nám. 1; 060 01 Kežmarok primator@kezmarok.sk
Mesto Kolárovo Kostolné nám. 1; 946 03 Kolárovo info@kolarovo.sk
Mesto Komárno Námestie gen. Klapku 1; 945 01 Komárno primator@komarno.sk
Mesto Kráľovský Chlmec L. Kossutha 99; 077 13 Kráľovský Chlmec mesto@kralovskychlmec.sk
Mesto Krásno nad Kysucou Ul. 1. Mája 1255; 023 02 Krásno nad Kysucou info@mestokrasno.sk
Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1; 967 01 Kremnica msu@kremnica.sk
Mesto Krompachy Nám. slobody 1; 053 42 Krompachy sekretariat@krompachy.sk, podatelna@krompachy.sk, prednosta@krompachy.sk
Mesto Krupina Svätotrojičné nám. 4; 963 01 Krupina krupina@krupina.sk
Mesto Kysucké Nové Mesto Nám. slobody 94; 024 01 Kysucké Nové Mesto msu@kysuckenovemesto.sk, info@kysuckenovemesto.sk, sekretariat@kysuckenovemesto.sk, podatelna@kysuckenovemesto.sk, prednosta@kysuckenovemesto.sk, mestskyurad@kysuckenovemesto.sk
Mesto Leopoldov Hlohovecká cesta 104/2; 920 41 Leopoldov mestoleopoldov@mail.t-com.sk
Mesto Levice Nám. hrdinov 1; 934 01 Levice pr@levice.sk
Mesto Levoča Nám. Majstra Pavla 4; 054 01 Levoča mesto@levoca.sk
Mesto Lipany Krivianska 1; 082 71 Lipany sekretariat@lipany.sk
Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170; 033 01 Liptovský Hrádok sekre@lhr.sk
Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41; 031 42 Liptovský Mikuláš lmikulas@mikulas.sk
Mesto Lučenec Novohradská 1; 984 01 Lučenec mesto@lucenec.sk
Mesto Malacky Radlinského 1; 901 01 Malacky msu@malacky.sk
Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1; 036 49 Martin mesto@martin.sk
Mesto Medzev Štóska 6; 044 25 Medzev mesto@medzev.sk
Mesto Medzilaborce Mierova 326/4; 068 01 Medzilaborce medzilaborce@stonline.sk
Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30; 071 01 Michalovce msumi@msumi.sk
Mesto Modra Dukelská 38; 900 01 Modra info@modra.sk