Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Mesto Bardejov Radničné nám. 16; 085 01 Bardejov mesto@bardejov.sk
Mesto Bojnice Sládkovičova 1; 972 01 Bojnice urad@bojnice.sk
Mesto Brezno Nám. gen. M. R. Štefánika 1; 977 01 Brezno podatelna@brezno.sk
Mesto Brezová pod Bradlom Nám. M. R. Štefánika 1; 906 13 Brezová pod Bradlom mesto@brezova.sk
Mesto Bytča Nám. Slov. Republiky 1/1; 014 01 Bytča msu@bytca.sk
Mesto Čadca Nám. slobody 30; 022 01 Čadca cadca@mestocadca.sk
Mesto Čierna nad Tisou Nám. Pionierov 1; 076 43 Čierna nad Tisou msu@ciernanadtisou.sk, info@ciernanadtisou.sk, sekretariat@ciernanadtisou.sk, podatelna@ciernanadtisou.sk, prednosta@ciernanadtisou.sk
Mesto Detva Tajovského 7; 962 12 Detva sekretariat@detva.sk, podatelna@detva.sk
Mesto Dobšiná SNP 554; 049 25 Dobšiná dobsina@dobsina.sk
Mesto Dolný Kubín Nám. P. O. Hviezdoslava 1651/2; 026 01 Dolný Kubín primator@dolnykubin.sk
Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9; 018 41 Dubnica nad Váhom msu@dubnica.eu
Mesto Dudince Okružná 212; 962 71 Dudince msu@dudince-mesto.sk
Mesto Dunajská Streda Hlavná 50/16; 929 01 Dunajská Streda info@dunstreda.eu
Mesto Fiľakovo Radničná 25; 986 01 Fiľakovo mesto@filakovo.sk
Mesto Galanta Mierové nám. 940/1; 924 18 Galanta info@galanta.sk
Mesto Gbely Nám. slobody 1261; 908 45 Gbely sekretariat@gbely.sk, prednosta@gbely.sk
Mesto Gelnica Banícke nám. 4; 056 01 Gelnica podatelna@gelnica.sk, sekretariat@gelnica.sk
Mesto Giraltovce Dukelská 75; 087 01 Giraltovce msugiraltovce@stonline.sk
Mesto Handlová Nám. baníkov 7; 972 51 Handlová info@handlova.sk
Mesto Hanušovce nad Topľou Mierova 333/3; 094 31 Hanušovce nad Topľou msu@hanusovce.sk, info@hanusovce.sk, sekretariat@hanusovce.sk, podatelna@hanusovce.sk, prednosta@hanusovce.sk, mestskyurad@hanusovce.sk
Mesto Hlohovec M. R. Štefánika 1; 920 01 Hlohovec msu@hlohovec.sk
Mesto Hnúšťa Francisciho 74; 981 01 Hnúšťa mesto@hnusta.sk
Mesto Holíč Bratislavská ul.; 908 51 Holíč sekretariat@holic.sk
Mesto Hriňová Partizánska 1612; 962 05 Hriňová mestskyurad@hrinova.sk
Mesto Humenné Kukorelliho 34; 066 28 Humenné msu@humenne.sk