Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Mesto Modrý Kameň Mariánske nám. 1; 992 01 Modrý Kameň sekretariat@modrykamen.sk
Mesto Moldava nad Bodvou Školská 2; 045 52 Moldava nad Bodvou msu@moldava.sk
Mesto Myjava Nám. M. R. Štefánika 560/4; 907 14 Myjava podatelna@myjava.sk
Mesto Námestovo Ul. Cyrila a Metoda 329/6; 029 01 Námestovo msu@namestovo.sk, info@namestovo.sk, sekretariat@namestovo.sk, podatelna@namestovo.sk, prednosta@namestovo.sk, mestskyurad@namestovo.sk
Mesto Nemšová Ul. J. Palu 2/3; 914 41 Nemšová msunemsova@nemsova.sk
Mesto Nitra Štefánikova 60; 950 06 Nitra msunitra@msunitra.sk
Mesto Nová Baňa Nám. Slobody 1; 968 26 Nová Baňa msu@novabana.sk
Mesto Nová Dubnica Trenčianska 45/41; 018 51 Nová Dubnica msu@novadubnica.sk
Mesto Nováky Námestie SNP 349/10; 972 71 Nováky prednosta@novaky.sk
Mesto Nové Mesto nad Váhom Čsl. armády 1; 915 01 Nové Mesto nad Váhom primator@nove-mesto.sk
Mesto Nové Zámky Hlavné nám. 10; 940 35 Nové Zámky primator@novezamky.sk
Mesto Partizánske Nám. SNP 212/4; 958 01 Partizánske sekretariat@partizanske.sk
Mesto Pezinok Radničné nám. 7; 902 01 Pezinok informacie@msupezinok.sk
Mesto Piešťany Nám. SNP 1475/3; 921 01 Piešťany msu@piestany.sk
Mesto Podolínec Mariánske nám. 3; 065 03 Podolínec mupodolinec@podolinec.eu
Mesto Poltár Železničná 489; 987 01 Poltár mesto@poltar.sk
Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3; 058 42 Poprad mestskyurad@msupoprad.sk
Mesto Považská Bystrica Centrum 2/3; 017 01 Považská Bystrica primator@povazska-bystrica.sk
Mesto Prešov Hlavná 73; 080 68 Prešov mesto.radnica@presov.sk
Mesto Prievidza Nám. slobody 14; 971 01 Prievidza primator@prievidza.sk
Mesto Púchov Štefánikova 821/21; 020 18 Púchov msu@puchov.sk
Mesto Rajec Nám. SNP 2/2; 015 22 Rajec msu@rajec.sk
Mesto Rajecké Teplice Nám. SNP 1/29; 013 13 Rajecké Teplice msu@rajecke-teplice.info, info@rajecke-teplice.info, sekretariat@rajecke-teplice.info, podatelna@rajecke-teplice.info, prednosta@rajecke-teplice.info, mestskyurad@rajecke-teplice.info
Mesto Revúca Nám. slobody 13/17; 050 01 Revúca msu@revuca.sk
Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9; 979 01 Rimavská Sobota mesto@rimavskasobota.sk