Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Mesto Vrútky Matušovičovský rad 4; 038 61 Vrútky vrutky@vrutky.sk
Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec 1; 062 01 Vysoké Tatry msu@vysoketatry.sk
Mesto Žarnovica Nám. SNP 33; 966 81 Žarnovica prednosta@zarnovica.sk
Mesto Želiezovce SNP 2; 937 01 Želiezovce mesto@zeliezovce.sk, prednostka@zeliezovce.sk
Mesto Žiar nad Hronom Ul. Š. Moyzesa 46; 965 19 Žiar nad Hronom info@ziar.sk
Mesto Žilina Nám. obetí komunizmu 1; 010 31 Žilina sekretariatmsu@zilina.sk, kc_podatelna@zilina.sk
Mesto Zlaté Moravce 1. mája 2; 953 01 Zlaté Moravce info@zlatemoravce.eu
Mesto Zvolen Nám. slobody 22; 960 01 Zvolen mesto@zvolen.sk
Mestská časť Bratislava - Čunovo Hraničiarska 144; 851 10 Bratislava - Čunovo starostka@mc-cunovo.sk
Mestská časť Bratislava - Devín Kremeľská 39; 841 10 Bratislava - Devín starostka@devin.sk
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Novoveská 17/A; 843 10 Bratislava - Devínska Nová Ves mudnv@mudnv.sk
Mestská časť Bratislava - Dúbravka Žatevná 2; 841 02 Bratislava - Dúbravka mu@dubravka.sk
Mestská časť Bratislava - Jarovce Palmová 1; 851 10 Bratislava - Jarovce info@jarovce.sk, starosta@jarovce.sk
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Nám. sv. Františka 8; 842 62 Bratislava - Karlova Ves infozakon@karlovaves.sk
Mestská časť Bratislava - Lamač Malokarpatské námestie 9; 841 03 Bratislava - Lamač sekretariat@lamac.sk, podatelna@lamac.sk
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 1; 832 90 Bratislava - Nové Mesto prednosta@banm.sk, sekretariatprednostu@banm.sk
Mestská časť Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17; 852 12 Bratislava - Petržalka info@petrzalka.sk
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Trojičné nám. 11; 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice sekretariat@mupb.sk
Mestská časť Bratislava - Rača Kubačova 21; 831 06 Bratislava - Rača starosta@raca.sk
Mestská časť Bratislava - Rusovce Balkánska 102; 851 10 Bratislava - Rusovce sekretariat@bratislava-rusovce.sk
Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierova 21; 827 05 Bratislava - Ružinov ruzinov@ruzinov.sk, zakon211@ruzinov.sk
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábr. 3; 814 21 Bratislava - Staré Mesto info@staremesto.sk
Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109; 831 07 Bratislava - Vajnory infozakon@vajnory.sk
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Šíravská 7; 822 02 Bratislava - Vrakuňa podatelna@vrakuna.sk
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica Čs. tankistov 134; 843 57 Bratislava - Záhorská Bystrica kostkova@zahorskabystrica.sk