Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Múzeum Červený Kameň Hrad Červený Kameň; 900 89 Častá muzeumca@mail.t-com.sk, marketing-mck@snm.sk
Múzeum obchodu Linzbothova 16; 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice muzeum.obchodu@muzeumobchoduba.sk, muzeumobchodu@gmail.com
Múzeum Slovenského národného povstania Kapitulská 23; 975 59 Banská Bystrica muzeumsnp@muzeumsnp.sk
Múzeum vo Svätom Antone Kaštieľ Svätý Anton; 969 72 Svätý Anton info@msa.sk
Múzeum Vojtecha Löfflera Alžbetina ulica 20; 040 01 Košice - Staré Mesto lofllermuzeum@post.sk
Najvyšší kontrolný úrad SR Priemyselná 2; 824 73 Bratislava - Ružinov info@nku.gov.sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky Župné námestie 13; 814 90 Bratislava podatelna@nsud.sk
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Kollárova 8; 917 02 Trnava info@nases.gov.sk
Národná Banka Slovenska Imricha Karvaša 1; 813 25 Bratislava - Staré Mesto info@nbs.sk, infozakon@nbs.sk
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14; 841 04 Bratislava - Ružinov hovorca@ndsas.sk
Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného Račianska 45; 812 72 Bratislava - Nové Mesto korupcia@minv.sk
Národná rada SR Nám. Alexandra Dubčeka 1; 812 80 Bratislava - Staré Mesto info@nrsr.sk
Národná transfúzna služba SR Limbová 3; 833 14 Bratislava - Nové Mesto dundova@ntssr.sk, kristina.uhrikova@ntssr.sk
Národná transplantačná organizácia Limbová 14; 833 03 Bratislava kontakt.nto@nto.sk
Národné centrum zdravotníckych informácií Lazaretská 26; 811 09 Bratislava - Staré Mesto nczisk@nczisk.sk
Národné lesnícke centrum T. G. Masaryka 22; 960 92 Zvolen nlc@nlcsk.org
Národné osvetové centrum Nám. SNP č. 12; 812 34 Bratislava nocka@nocka.sk
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Trenčianska 55; 824 80 Bratislava - Ružinov vuepp@vuepp.sk, nppc@nppc.sk
Národné športové centrum Trnavská cesta 39; 831 04 Bratislava - Nové Mesto office@sportcenter.sk
Národný bezpečnostný úrad Budatínska 30; 850 07 Bratislava - Petržalka info@nbusr.sk
Národný inšpektorát práce Masarykova 10; 041 33 Košice - Staré Mesto nip@ip.gov.sk
Národný onkologický ústav Klenová 1; 833 10 Bratislava - Nové Mesto info@nou.sk
Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4; 820 09 Bratislava sekretariat@nuczv.sk
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Žehrianska 9; 851 07 Bratislava 5 info@nucem.sk
Národný ústav reumatických chorôb Nábrežie I. Krasku 4; 921 12 Piešťany rovensky@nurch.sk