Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obchodná akadémia, Trebišov Komenského 3425/18; 075 42 Trebišov oa_tv@stonline.sk
Obchodná akadémia, Trenčín Martina Rázusa 1; 911 29 Trenčín info@oatn.tsk.sk
Obchodná akadémia, Trnava Kukučínova 2; 917 29 Trnava sekretariat@oakuktt.sk
Obchodná akadémia, Veľký Meder Bratislavská 38; 932 01 Veľký Meder oagvm@oagvm.sk
Obchodná akadémia, Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 89; 093 35 Vranov nad Topľou skola@oavt.edu.sk
Obchodná akadémia, Žilina Veľká okružná 32; 011 57 Žilina oa@oavoza.sk
Obchodná akadémia, Zlaté Moravce Bernolákova 26; 953 20 Zlaté Moravce oazm@slovanet.sk
Obec Abrahám č. 52; 925 45 Abrahám urad@obecabraham.sk
Obec Abrahámovce (okr. Bardejov) č. 26; 086 41 Abrahámovce obecabrahamovce@amdsl.sk
Obec Abrahámovce (okr. Kežmarok) č. 56; 059 72 Abrahámovce abrahamovce@orangemail.sk
Obec Abramová č. 8; 038 22 Abramová obecabramova@stonline.sk
Obec Abranovce č. 25; 082 52 Abranovce obecabranovce@zoznam.sk
Obec Adamovské Kochanovce č. 268; 913 05 Adamovské Kochanovce obec@adamovskekochanovce.sk
Obec Adidovce č. 83; 067 32 Adidovce obec@adidovce.city.posta.sk
Obec Alekšince č. 389; 951 22 Alekšince obecaleksince@zoznam.sk
Obec Andovce č. 157; 941 23 Andovce andovce@andovce.sk
Obec Andrejová č. 39; 086 37 Andrejová obecandrejova@stonline.sk
Obec Ardanovce č. 11; 956 06 Ardanovce ouardanovce@wircom.sk
Obec Ardovo č. 34; 049 55 Ardovo obecardovo@mail.t-com.sk
Obec Arnutovce č. 64; 053 13 Arnutovce arnutovce@stonline.sk
Obec Báb č. 465; 951 34 Báb babou@szm.sk
Obec Babie č. 9; 094 31 Babie ocubabie@slovanet.sk
Obec Babín č. 50; 029 52 Babín obecbabin@orava.sk
Obec Babiná č. 97; 962 61 Babiná obec@babina.sk
Obec Babindol č. 140; 951 53 Babindol ovubabindol@atlas.sk