Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Banská Belá č. 298; 966 15 Banská Belá ou_bbela@stonline.sk
Obec Banské č. 320; 094 12 Banské ocu@obecbanske.sk, obecnyurad@obecbanske.sk, info@obecbanske.sk, ou@obecbanske.sk, sekretariat@obecbanske.sk, urad@obecbanske.sk, podatelna@obecbanske.sk, obecny.urad@obecbanske.sk, prednosta@obecbanske.sk
Obec Banský Studenec č. 56; 969 01 Banský Studenec ocub.studenec@stonline.sk
Obec Bara č. 7; 076 32 Bara obecbara@kid.sk
Obec Barca č. 24; 982 51 Barca oubarca@post.sk
Obec Bardoňovo č. 124; 941 49 Bardoňovo oubaracka@nextra.sk
Obec Bartošova Lehôtka č. 80; 967 01 Bartošova Lehôtka obecbartosovalehotka@stonline.sk
Obec Bartošovce č. 148; 086 42 Bartošovce ocu@obecbartosovce.sk, obecnyurad@obecbartosovce.sk, info@obecbartosovce.sk, ou@obecbartosovce.sk, sekretariat@obecbartosovce.sk, urad@obecbartosovce.sk, podatelna@obecbartosovce.sk, obecny.urad@obecbartosovce.sk, prednosta@obecbartosovce.sk
Obec Baška č. 71; 044 20 Baška urad@baska-obec.sk
Obec Baškovce (okr. Humenné) č. 37; 672 23 Baškovce baskovce@stonline.sk
Obec Baškovce (okr. Sobrance) č. 29; 073 01 Baškovce baskovce@stonline.sk
Obec Bašovce č. 160; 922 01 Bašovce basovce@stonline.sk
Obec Batizovce Štúrova 29; 059 35 Batizovce podatelna@obecbatizovce.sk, prednosta@obecbatizovce.sk
Obec Bátka č. 161; 980 21 Bátka ocu.batka@stonline.sk
Obec Bátorová č. 88; 991 26 Bátorová batorova@gmail.com
Obec Bátorove Kosihy Hlavná 873; 946 34 Bátorove Kosihy batorovekosihy@nextra.sk
Obec Bátovce č. 2; 935 03 Bátovce info@batovce.sk, podatelna@batovce.sk
Obec Becherov č. 91; 086 35 Becherov becherov@pobox.sk
Obec Beckov č. 180; 916 38 Beckov obec.beckov@stonline.sk
Obec Beharovce č. 57; 053 05 Beharovce ocu@beharovce.sk, obecnyurad@beharovce.sk, info@beharovce.sk, ou@beharovce.sk, sekretariat@beharovce.sk, urad@beharovce.sk, podatelna@beharovce.sk, obecny.urad@beharovce.sk, prednosta@beharovce.sk
Obec Belá (okr. Nové Zámky) č. 1; 943 53 Belá sekretariat@obec-bela.sk, prednosta@obec-bela.sk
Obec Belá (okr. Žilina) Oslobodenia 183; 013 05 Belá bela@bela.sk
Obec Belá nad Cirochou Osloboditeľov 23; 067 81 Belá nad Cirochou bela-n-c@stonline.sk
Obec Beladice Gaštanová 167; 951 75 Beladice ou@obecbeladice.sk, podatelna@obecbeladice.sk
Obec Belejovce Belejovce; 089 01 Belejovce jmarko@zoznam.sk