Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Báč č. 124; 930 30 Báč urad@obecbac.sk, ocubac@stonline.sk
Obec Bačka Hlavná 130; 076 84 Bačka obecbacka@stonline.sk
Obec Bačkov Hlavná 201; 076 61 Bačkov obecbackov@stonline.sk
Obec Bačkovík č. 41; 044 45 Bačkovík obecbackovik@stonline.sk
Obec Bacúch č. 279; 976 64 Bacúch obecbacuch@stonline.sk
Obec Bacúrov č. 75; 962 61 Bacúrov obecbacurov@stonline.sk
Obec Baďan č. 11; 969 75 Baďan obec.badan@gmail.com
Obec Bádice č. 137; 951 46 Bádice obecbadice@stonline.sk
Obec Badín Sládkovičova 4; 976 32 Badín badin@obecbadin.sk
Obec Báhoň SNP 65; 900 84 Báhoň starosta@bahon.sk
Obec Bajany č. 161; 072 54 Bajany oubajany@zoznam.sk
Obec Bajč č. 130; 946 54 Bajč ocubajc@stonline.sk
Obec Bajerov č. 101; 082 41 Bajerov obecbajerov@stonline.sk
Obec Bajerovce č. 114; 082 73 Bajerovce obec@bajerovce.sk
Obec Bajka č. 15; 935 51 Bajka oubajka@in.slovanet.sk
Obec Bajtava č. 86; 943 65 Bajtava oubajtava@stonline.sk
Obec Baka č. 262; 930 04 Baka obecbaka@stonline.sk
Obec Baldovce č. 46; 053 04 Baldovce obec.baldovce@spisnet.sk
Obec Balog nad Ipľom Hlavná 75; 991 11 Balog nad Ipľom balog.obec@azet.sk
Obec Baloň č. 22; 930 08 Baloň obecbalon@stonline.sk, obecbalon@mail.t-com.sk
Obec Baňa č. 47; 091 01 Baňa ocubana@capure.net
Obec Banka Topoľčianska cesta 23; 921 01 Banka banka@obec-banka.sk
Obec Bánov Hviezdoslavova 34; 941 01 Bánov oubanov@banov.sk
Obec Bánovce nad Ondavou č. 191; 072 04 Bánovce nad Ondavou ocu.banovce@stonline.sk
Obec Banská Belá č. 298; 966 15 Banská Belá ou_bbela@stonline.sk