Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obchodná akadémia, Dolný Kubín Radlinského 1725/55; 026 36 Dolný Kubín oadk@nextra.sk
Obchodná akadémia, Hlohovec Tehelná 4; 920 01 Hlohovec oahc@zupa-tt.sk
Obchodná akadémia, Humenné Komenského 1; 066 59 Humenné riaditel@oa-he.vucpo.sk
Obchodná akadémia, Ilava Hviezdoslavova 330/17; 019 01 Ilava oailava@oail.tsk.sk
Obchodná akadémia, Košice-Nad jazerom Polárna 1; 040 12 Košice-Nad jazerom skola@polarka.sk
Obchodná akadémia, Košice-Sever Watsonova 61; 040 01 Košice-Sever oake@oake.sk
Obchodná akadémia, Levice Kálmána Kittenbergera 2; 934 40 Levice oalevicekk2@gmail.com
Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš Nábrežie K.Petroviča 1571; 031 47 Liptovský Mikuláš oalm@oalm.eu
Obchodná akadémia, Lučenec Lúčna 4; 984 16 Lučenec hospodarka@oaluclc.edu.sk
Obchodná akadémia, Martin Bernolákova 2; 036 37 Martin siranova@oamt.sk
Obchodná akadémia, Michalovce Kapušianska 2; 071 01 Michalovce skola@oami.sk
Obchodná akadémia, Modrý Kameň Jarmočná 1; 992 80 Modrý Kameň sekretariat@ssmk.sk
Obchodná akadémia, Nitra Bolečkova 2; 950 50 Nitra oanitra@slovanet.sk
Obchodná akadémia, Pezinok Myslenická 1; 902 03 Pezinok zastupca@oapk.sk
Obchodná akadémia, Poprad Murgašova 94; 058 01 Poprad oa@oapoprad.sk
Obchodná akadémia, Považská Bystrica Jesenského 259/6; 017 44 Považská Bystrica sekretariat@oapb.sk
Obchodná akadémia, Prešov Volgogradská 3; 080 01 Prešov sekretariat@oa-po.vucpo.sk
Obchodná akadémia, Prievidza F. Madvu 2; 971 29 Prievidza info@oapd.tsk.sk
Obchodná akadémia, Rimavská Sobota K. Mikszátha 1; 979 80 Rimavská Sobota sekretariat@obchars.sk
Obchodná akadémia, Rožňava Akademika Hronca 8; 048 01 Rožňava skola@oarv.edu.sk
Obchodná akadémia, Ružomberok Scota Viatora 4; 034 01 Ružomberok oark.mail@gmail.com
Obchodná akadémia, Senica Dlhá 256/10; 905 80 Senica oasenica@oase.edu.sk
Obchodná akadémia, Sereď Mládežnícka 158/5; 926 01 Sereď oasered@oasered.sk
Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa Jarmočná 132; 064 01 Stará Ľubovňa sekretariat@oa-sl.vucpo.sk
Obchodná akadémia, Šurany Nám. hrdinov 7; 942 01 Šurany sekretariat@oasurany.sk