Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Metodicko - pedagogické centrum Bratislavského kraja Ševčenkova 11; 850 05 Bratislava - Petržalka info@mcmb.sk
Metodicko - pedagogické centrum II. mesta Bratislavy II Tomášikova 4; 820 09 Bratislava - Ružinov info@mctba.sk
Metodicko - pedagogické centrum Prešov T. Ševčenka 11; 080 43 Prešov mcpo@mcpo.sk
Metodicko - pedagogické centrum Trenčín Pod Sokolicami 14; 911 01 Trenčín viac@ba.telecom.sk
Metro Bratislava, a. s. Muchovo nám. 12; 852 71 Bratislava info@metroba.sk
Metropolitný inštitút Bratislavy Primaciálne námestie 429/1; 814 99 Bratislava info211@mib.sk
MH Invest II, s.r.o. Trnavská cesta 100; 821 01 Bratislava 2 mhinvest2@mhinvest2.sk
MH manažment, a.s. Trnavská cesta 100; 821 01 Bratislava mhmanazment@mhmanazment.sk
Migračný úrad Ministerstva vnútra SR Pivonková 6; 812 72 Bratislava - Ružinov pitkova@minv.sk
Mincovňa Kremnica, š. p. Štefánikovo nám. 25/24; 967 15 Kremnica mint@mint.sk
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Nám. slobody 6; 810 05 Bratislava - Staré Mesto info@mindop.sk, 211@mindop.sk, podatelna@mindop.sk
Ministerstvo financií SR Štefanovičova 5; 817 82 Bratislava - Staré Mesto info@mfsr.sk
Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19; 827 15 Bratislava - Ružinov info@mhsr.sk
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štefánikova 15; 811 05 Bratislava info@vicepremier.gov.sk
Ministerstvo kultúry SR Nám. SNP 33; 813 31 Bratislava - Staré Mesto info@culture.gov.sk
Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8; 832 47 Bratislava - Nové Mesto info@mod.gov.sk
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12; 812 66 Bratislava - Staré Mesto info@land.gov.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6; 816 43 Bratislava - Staré Mesto minprace@employment.gov.sk
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1; 813 30 Bratislava - Nové Mesto info@minedu.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR Župné nám. 13; 813 11 Bratislava - Staré Mesto tlacove@justice.sk
Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2; 812 72 Bratislava - Staré Mesto infomv@minv.sk
Ministerstvo zahraničných vecí SR Hlboká cesta 2; 833 36 Bratislava - Staré Mesto informacie@mzv.sk, info@mzv.sk, infozakon@mzv.sk, miroslava.vozaryova@mzv.sk
Ministerstvo zdravotníctva SR Limbová 2; 837 52 Bratislava - Nové Mesto office@health.gov.sk, info@health.gov.sk
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Nám. Ľ. Štúra 1; 812 35 Bratislava - Staré Mesto info@enviro.gov.sk
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove M. R. Štefánika 257/61; 075 01 Trebišov trebisov.muzeum@vucke.sk