Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Bodíky č. 8; 930 31 Bodíky obecbodiky@stonline.sk
Obec Bodiná č. 102; 018 15 Bodiná obecbodina@centrum.sk
Obec Bodorová č. 59; 038 45 Bodorová bodorova@gaya.sk
Obec Bodovce č. 55; 082 66 Bodovce obecbodovce@wicom.sk
Obec Bodružal Bodružal; 090 05 Bodružal ZeliP@zoznam.sk
Obec Bodza č. 108; 946 16 Bodza bodza@real-net.sk
Obec Bodzianske Lúky č. 1; 946 14 Bodzianske Lúky bodzianskeluky@gutanet.sk
Obec Bohdanovce č. 142; 044 16 Bohdanovce bohdanovce@stonline.sk
Obec Bohdanovce nad Trnavou č. 268; 919 09 Bohdanovce nad Trnavou ocubohda@stonline.sk
Obec Boheľov č. 12; 929 01 Boheľov bohelov@nextra.sk
Obec Bohunice (okr. Ilava) č. 103; 018 52 Bohunice info@obecbohunice.sk
Obec Bohunice (okr. Levice) č. 48; 935 05 Bohunice oubohunice@fayn.sk
Obec Bohúňovo č. 72; 049 12 Bohúňovo ou.tiba@stonline.sk
Obec Bojná č. 201; 956 01 Bojná ocu@bojna.sk
Obec Bojničky č. 90; 920 55 Bojničky obecbojnicky@mail.t-com.sk
Obec Boľ Hlavná 216; 076 53 Boľ ocu_bol@stonline.sk
Obec Boldog č. 89; 925 26 Boldog obec@boldog.sk
Obec Boleráz č. 586; 919 08 Boleráz obec.boleraz@stonline.sk
Obec Bolešov č. 78; 018 53 Bolešov obecbolesov@stonline.sk
Obec Boliarov č. 25; 044 47 Boliarov obecboliarov@netkosice.sk
Obec Boľkovce č. 80; 984 01 Boľkovce bolkovce@slovanet.sk
Obec Borčany č. 78; 956 36 Borčany obecborcany@tcom.sk
Obec Borčice č. 73; 018 53 Borčice obec_borcice@stonline.sk
Obec Borcová č. 45; 038 44 Borcová jrisian@pdmosovce.sk
Obec Borinka č. 110; 900 32 Borinka obecny-urad-borinka@slovanet.sk