Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Brestovec (okr. Myjava) č. 273; 907 01 Brestovec ocu@brestovec.sk, obecnyurad@brestovec.sk, info@brestovec.sk, ou@brestovec.sk, sekretariat@brestovec.sk, urad@brestovec.sk, podatelna@brestovec.sk, obecny.urad@brestovec.sk, prednosta@brestovec.sk
Obec Bretejovce č. 84; 082 03 Bretejovce obec@bretejovce.sk
Obec Bretka č. 33; 980 46 Bretka obecbretka@stonline.sk
Obec Breza č. 56; 029 53 Breza ocu@breza.sk, obecnyurad@breza.sk, info@breza.sk, ou@breza.sk, sekretariat@breza.sk, urad@breza.sk, podatelna@breza.sk, obecny.urad@breza.sk, prednosta@breza.sk
Obec Brežany (okr. Prešov) č. 20; 082 41 Brežany obecbrezany@mail.t-com.sk
Obec Brezany (okr. Žilina) č. 64; 010 04 Brezany obec.brezany@mail.t-com.sk
Obec Brezina Brezová 151; 076 12 Brezina brezina@oubrezina.sk
Obec Breziny Horné Breziny 141; 962 61 Breziny obec@breziny.sk
Obec Breznica č. 100; 091 01 Breznica zsbreznica@zsbreznica.edu.sk
Obec Breznička č. 206; 985 02 Breznička breznicka1@stonline.sk
Obec Brezolupy č. 63; 957 01 Brezolupy brezolupyocu@centrum.sk, brezolupyocu@pobox.sk
Obec Brezov č. 21; 087 01 Brezov obecbrezov@stonline.sk
Obec Brezovec č. 16; 067 73 Brezovec obec.brezovec@stonline.sk
Obec Brezovica (okr. Sabinov) č. 59; 082 74 Brezovica ocu@brezovicanadtorysou.sk, obecnyurad@brezovicanadtorysou.sk, info@brezovicanadtorysou.sk, ou@brezovicanadtorysou.sk, sekretariat@brezovicanadtorysou.sk, urad@brezovicanadtorysou.sk, podatelna@brezovicanadtorysou.sk, obecny.urad@brezovicanadtorysou.sk, prednosta@brezovicanadtorysou.sk
Obec Brezovica (okr. Tvrdošín) Osloboditeľov 346; 028 01 Brezovica obec@brezovica.sk
Obec Brezovička č. 8; 082 74 Brezovička brezovicka@livenet.sk
Obec Brhlovce č. 156; 935 02 Brhlovce brhlovceocu@stonline.sk
Obec Brodské Školská 1030; 908 85 Brodské ocu@brodske.sk, obecnyurad@brodske.sk, info@brodske.sk, ou@brodske.sk, sekretariat@brodske.sk, urad@brodske.sk, podatelna@brodske.sk, obecny.urad@brodske.sk, prednosta@brodske.sk
Obec Brodzany č. 154; 958 42 Brodzany ocu@brodzany.sk, obecnyurad@brodzany.sk, info@brodzany.sk, ou@brodzany.sk, sekretariat@brodzany.sk, urad@brodzany.sk, podatelna@brodzany.sk, obecny.urad@brodzany.sk, prednosta@brodzany.sk
Obec Brunovce č. 106; 916 25 Brunovce obecbrunovce@stonline.sk
Obec Brusnica č. 44; 090 31 Brusnica obecbrusnica@stonline.sk
Obec Brusno č. 360; 976 62 Brusno ocu@brusno.sk, obecnyurad@brusno.sk, info@brusno.sk, ou@brusno.sk, sekretariat@brusno.sk, urad@brusno.sk, podatelna@brusno.sk, obecny.urad@brusno.sk, prednosta@brusno.sk
Obec Brutovce č. 96; 053 73 Brutovce ocu@brutovce.sk, obecnyurad@brutovce.sk, info@brutovce.sk, ou@brutovce.sk, sekretariat@brutovce.sk, urad@brutovce.sk, podatelna@brutovce.sk, obecny.urad@brutovce.sk, prednosta@brutovce.sk
Obec Bruty č. 111; 943 55 Bruty oubruty@stonline.sk
Obec Brvnište č. 390; 018 12 Brvnište ocu@brvniste.sk, obecnyurad@brvniste.sk, info@brvniste.sk, ou@brvniste.sk, sekretariat@brvniste.sk, urad@brvniste.sk, podatelna@brvniste.sk, obecny.urad@brvniste.sk, prednosta@brvniste.sk