Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Čalovec č. 170; 946 02 Čalovec ocucalovec@gutanet.sk
Obec Čamovce č. 69; 986 01 Čamovce oucamovce@mail.t-com.sk
Obec Čaňa Osloboditeľov 52; 044 14 Čaňa obeccana@centrum.sk
Obec Čaradice č. 157; 953 01 Čaradice obeccaradice@stonline.sk
Obec Čáry M. Kollára 53; 908 43 Čáry ocu@cary.sk, obecnyurad@cary.sk, info@cary.sk, ou@cary.sk, sekretariat@cary.sk, urad@cary.sk, podatelna@cary.sk, obecny.urad@cary.sk, prednosta@cary.sk
Obec Častá Hlavná 168; 900 89 Častá obeccasta@stonline.sk
Obec Častkov č. 35; 906 04 Častkov castkov@zoznam.sk
Obec Častkovce Častkovce; 916 27 Častkovce ocu@obeccastkovce.webnode.sk, obecnyurad@obeccastkovce.webnode.sk, info@obeccastkovce.webnode.sk, ou@obeccastkovce.webnode.sk, sekretariat@obeccastkovce.webnode.sk, urad@obeccastkovce.webnode.sk, podatelna@obeccastkovce.webnode.sk, obecny.urad@obeccastkovce.webnode.sk, prednosta@obeccastkovce.webnode.sk
Obec Čata Hlavná 80; 935 63 Čata cata@nextra.sk
Obec Čataj Hlavná 333; 900 83 Čataj cataj@cataj.sk, starosta@cataj.sk
Obec Čavoj č. 86; 972 29 Čavoj obec.cavoj@pobox.sk
Obec Čebovce F. Szedera 320; 991 25 Čebovce ocu@cebovce.sk, obecnyurad@cebovce.sk, info@cebovce.sk, ou@cebovce.sk, sekretariat@cebovce.sk, urad@cebovce.sk, podatelna@cebovce.sk, obecny.urad@cebovce.sk, prednosta@cebovce.sk
Obec Čečehov č. 74; 072 11 Čečehov obeccecehov@mail.t-com.sk
Obec Čečejovce Buzická 55; 044 71 Čečejovce obec@cecejovce.sk
Obec Čechy č. 135; 941 32 Čechy obec@obeccechy.sk
Obec Čechynce č. 112; 951 07 Čechynce ocu@cechynce.eu, obecnyurad@cechynce.eu, info@cechynce.eu, ou@cechynce.eu, sekretariat@cechynce.eu, urad@cechynce.eu, podatelna@cechynce.eu, obecny.urad@cechynce.eu, prednosta@cechynce.eu
Obec Cejkov Hlavná 334; 076 05 Cejkov ocu@cejkov.sk, obecnyurad@cejkov.sk, info@cejkov.sk, ou@cejkov.sk, sekretariat@cejkov.sk, urad@cejkov.sk, podatelna@cejkov.sk, obecny.urad@cejkov.sk, prednosta@cejkov.sk
Obec Čekovce č. 19; 962 41 Čekovce obeccekovce@stonline.sk
Obec Čeľadice č. 107; 951 03 Čeľadice ocu@vykazy.sk, obecnyurad@vykazy.sk, info@vykazy.sk, ou@vykazy.sk, sekretariat@vykazy.sk, urad@vykazy.sk, podatelna@vykazy.sk, obecny.urad@vykazy.sk, prednosta@vykazy.sk
Obec Čeľadince č. 3; 956 16 Čeľadince celadince@stonline.sk
Obec Čeláre č. 120; 991 22 Čeláre ocu.celare@mail.t-com.sk
Obec Čelovce (okr. Prešov) č. 49; 082 14 Čelovce celovce@nextra.sk
Obec Čeľovce (okr. Trebišov) Hlavná 72/49; 076 17 Čeľovce obec.celovce@zoznam.sk
Obec Čelovce (okr. Veľký Krtíš) č. 113; 991 41 Čelovce obeccelovce@gmail.com, diana.miskova@gmail.com
Obec Čenkovce č. 2; 930 39 Čenkovce ocu@cenkovce.sk, obecnyurad@cenkovce.sk, info@cenkovce.sk, ou@cenkovce.sk, sekretariat@cenkovce.sk, urad@cenkovce.sk, podatelna@cenkovce.sk, obecny.urad@cenkovce.sk, prednosta@cenkovce.sk