Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Bučany č. 269; 919 28 Bučany obec_bucany@centrum.sk
Obec Buclovany č. 19; 086 43 Buclovany obecbuclovany@stonline.sk
Obec Budča Lhenická 33; 962 33 Budča obec@budca.sk
Obec Budikovany č. 51; 980 23 Budikovany ocubudikovany@rsnet.sk
Obec Budimír č. 19; 044 43 Budimír obecbudimir@netkosice.sk
Obec Budiná č. 96; 985 12 Budiná obecbudina@tuhar.net
Obec Budince č. 25; 076 77 Budince obecbudince@centrum.sk
Obec Budiš č. 7; 038 23 Budiš uobecny@gaya.sk
Obec Budkovce č. 244; 072 15 Budkovce ocu.budkovce@stonline.sk
Obec Budmerice J. Rášu 534; 900 86 Budmerice starosta@budmerice.sk
Obec Buglovce č. 56; 053 04 Buglovce ocubuglovce@stonline.sk
Obec Buková č. 50; 919 10 Buková obec@bukova.sk
Obec Bukovce č. 79; 090 22 Bukovce obecbukovce@ba.telecom.sk
Obec Bukovec (okr. Košice - okolie) č. 83; 044 20 Bukovec ocu@bukovec.sk
Obec Bukovec (okr. Myjava) č. 50; 906 14 Bukovec obecnyurad.bukovec@mail.t-com.sk
Obec Bukovina č. 56; 032 23 Bukovina obecbukovina@post.sk
Obec Bunetice č. 5; 044 47 Bunetice obecbunetice@centrum.sk
Obec Bunkovce č. 103; 072 44 Bunkovce oubunkovce@stonline.sk
Obec Bušince Železničná 4; 991 22 Bušince oubusince@wetbel.sk
Obec Bušovce č. 119; 059 93 Bušovce obec@busovce.sk
Obec Buzica č. 130; 044 73 Buzica oubuzica@stonline.sk
Obec Buzitka č. 126; 985 41 Buzitka ou.buzitka@stonline.sk, obecbuzitka@gmail.com
Obec Byšta Okružná 9; 076 13 Byšta obecbysta@centrum.sk
Obec Bystrá č. 62; 977 01 Bystrá obecbystra@stonline.sk
Obec Bystrany č. 121; 053 62 Bystrany bystrany@post.sk