Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Brzotín Mariássyho nám. 167; 049 51 Brzotín ocu@virtualnycintorin.sk, obecnyurad@virtualnycintorin.sk, info@virtualnycintorin.sk, ou@virtualnycintorin.sk, sekretariat@virtualnycintorin.sk, urad@virtualnycintorin.sk, podatelna@virtualnycintorin.sk, obecny.urad@virtualnycintorin.sk, prednosta@virtualnycintorin.sk
Obec Búč Nám. vodcu Bulcsu 91; 946 35 Búč ocu@obecbuc.sk, obecnyurad@obecbuc.sk, info@obecbuc.sk, ou@obecbuc.sk, sekretariat@obecbuc.sk, urad@obecbuc.sk, podatelna@obecbuc.sk, obecny.urad@obecbuc.sk, prednosta@obecbuc.sk
Obec Bučany č. 269; 919 28 Bučany obec_bucany@centrum.sk
Obec Buclovany č. 19; 086 43 Buclovany obecbuclovany@stonline.sk
Obec Budča Lhenická 33; 962 33 Budča obec@budca.sk
Obec Budikovany č. 51; 980 23 Budikovany ocubudikovany@rsnet.sk
Obec Budimír č. 19; 044 43 Budimír obecbudimir@netkosice.sk
Obec Budiná č. 96; 985 12 Budiná obecbudina@tuhar.net
Obec Budince č. 25; 076 77 Budince obecbudince@centrum.sk
Obec Budiš č. 7; 038 23 Budiš uobecny@gaya.sk
Obec Budkovce č. 244; 072 15 Budkovce ocu@budkovce.sk, obecnyurad@budkovce.sk, info@budkovce.sk, ou@budkovce.sk, sekretariat@budkovce.sk, urad@budkovce.sk, podatelna@budkovce.sk, obecny.urad@budkovce.sk, prednosta@budkovce.sk
Obec Budmerice J. Rášu 534; 900 86 Budmerice starosta@budmerice.sk
Obec Buglovce č. 56; 053 04 Buglovce ocu@obecbuglovce.sk, obecnyurad@obecbuglovce.sk, info@obecbuglovce.sk, ou@obecbuglovce.sk, sekretariat@obecbuglovce.sk, urad@obecbuglovce.sk, podatelna@obecbuglovce.sk, obecny.urad@obecbuglovce.sk, prednosta@obecbuglovce.sk
Obec Buková č. 50; 919 10 Buková obec@bukova.sk
Obec Bukovce č. 79; 090 22 Bukovce obecbukovce@ba.telecom.sk
Obec Bukovec (okr. Košice - okolie) č. 83; 044 20 Bukovec ocu@bukovec.sk
Obec Bukovec (okr. Myjava) č. 50; 906 14 Bukovec obecnyurad.bukovec@mail.t-com.sk
Obec Bukovina č. 56; 032 23 Bukovina obecbukovina@post.sk
Obec Bunetice č. 5; 044 47 Bunetice obecbunetice@centrum.sk
Obec Bunkovce č. 103; 072 44 Bunkovce oubunkovce@stonline.sk
Obec Bušince Železničná 4; 991 22 Bušince ocu@obecbusince.sk, obecnyurad@obecbusince.sk, info@obecbusince.sk, ou@obecbusince.sk, sekretariat@obecbusince.sk, urad@obecbusince.sk, podatelna@obecbusince.sk, obecny.urad@obecbusince.sk, prednosta@obecbusince.sk
Obec Bušovce č. 119; 059 93 Bušovce ocu@obecbusovce.sk, obecnyurad@obecbusovce.sk, info@obecbusovce.sk, ou@obecbusovce.sk, sekretariat@obecbusovce.sk, urad@obecbusovce.sk, podatelna@obecbusovce.sk, obecny.urad@obecbusovce.sk, prednosta@obecbusovce.sk
Obec Buzica č. 130; 044 73 Buzica ocu@obecbuzica.sk, obecnyurad@obecbuzica.sk, info@obecbuzica.sk, ou@obecbuzica.sk, sekretariat@obecbuzica.sk, urad@obecbuzica.sk, podatelna@obecbuzica.sk, obecny.urad@obecbuzica.sk, prednosta@obecbuzica.sk
Obec Buzitka č. 126; 985 41 Buzitka ou.buzitka@stonline.sk, obecbuzitka@gmail.com
Obec Byšta Okružná 9; 076 13 Byšta obecbysta@centrum.sk