Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Borinka č. 110; 900 32 Borinka ocu@obecborinka.sk, obecnyurad@obecborinka.sk, info@obecborinka.sk, ou@obecborinka.sk, sekretariat@obecborinka.sk, urad@obecborinka.sk, podatelna@obecborinka.sk, obecny.urad@obecborinka.sk, prednosta@obecborinka.sk
Obec Bôrka č. 5; 049 42 Bôrka obecborka@stonline.sk
Obec Borová č. 56; 919 61 Borová obecborova@stonline.sk
Obec Borovce č. 168; 922 09 Borovce ocu@borovce.sk, obecnyurad@borovce.sk, info@borovce.sk, ou@borovce.sk, sekretariat@borovce.sk, urad@borovce.sk, podatelna@borovce.sk, obecny.urad@borovce.sk, prednosta@borovce.sk
Obec Borša Ružová 188/2; 076 32 Borša obecborsa@dornet.sk
Obec Borský Mikuláš Smuha 1; 908 77 Borský Mikuláš ocu@borskymikulas.sk, obecnyurad@borskymikulas.sk, info@borskymikulas.sk, ou@borskymikulas.sk, sekretariat@borskymikulas.sk, urad@borskymikulas.sk, podatelna@borskymikulas.sk, obecny.urad@borskymikulas.sk, prednosta@borskymikulas.sk
Obec Borský Svätý Jur Štepničky 690; 908 79 Borský Svätý Jur obecborskysv.jur@stonline.sk
Obec Bory č. 84; 935 87 Bory obecbory@stonline.sk
Obec Bošáca č. 257; 913 07 Bošáca ocu@bosaca.sk, obecnyurad@bosaca.sk, info@bosaca.sk, ou@bosaca.sk, sekretariat@bosaca.sk, urad@bosaca.sk, podatelna@bosaca.sk, obecny.urad@bosaca.sk, prednosta@bosaca.sk
Obec Bošany SNP 112; 956 18 Bošany bosany@bosany.sk
Obec Boťany Kvetná 243/1; 076 43 Boťany ocu@obecbotany.sk, obecnyurad@obecbotany.sk, info@obecbotany.sk, ou@obecbotany.sk, sekretariat@obecbotany.sk, urad@obecbotany.sk, podatelna@obecbotany.sk, obecny.urad@obecbotany.sk, prednosta@obecbotany.sk
Obec Bottovo č. 66; 980 41 Bottovo bottovo@stonline.sk, bottovo@gemer.org
Obec Bracovce č. 275; 072 05 Bracovce obecbracovce@centrum.sk
Obec Branč Hlavné nám. 1; 951 13 Branč starosta@obec-branc.sk
Obec Branovo č. 46; 941 31 Branovo obecbranovo@nextra.sk
Obec Braväcovo č. 196; 976 64 Braväcovo obecbravacovo@stonline.sk
Obec Brdárka č. 35; 049 34 Brdárka brdarka@stonline.sk, obec.brdarka@isomi.sk
Obec Brehov Hlavná 1/57; 076 05 Brehov obecbrehov@trenet.sk
Obec Brehy č. 117; 968 01 Brehy brehy@brehy.sk
Obec Brekov č. 226; 066 01 Brekov ocu@brekov.sk, obecnyurad@brekov.sk, info@brekov.sk, ou@brekov.sk, sekretariat@brekov.sk, urad@brekov.sk, podatelna@brekov.sk, obecny.urad@brekov.sk, prednosta@brekov.sk
Obec Brestov (okr. Humenné) č. 170; 066 01 Brestov obecbrestov@stonline.sk
Obec Brestov (okr. Prešov) č. 99; 082 05 Brestov ocubrestov@msprofi.sk
Obec Brestovany J. Nižňanského 6; 919 27 Brestovany ocu@brestovany.sk, obecnyurad@brestovany.sk, info@brestovany.sk, ou@brestovany.sk, sekretariat@brestovany.sk, urad@brestovany.sk, podatelna@brestovany.sk, obecny.urad@brestovany.sk, prednosta@brestovany.sk
Obec Brestovec (okr. Komárno) Hlavná 86; 946 17 Brestovec brestovec@reol-net.sk
Obec Brestovec (okr. Myjava) č. 273; 907 01 Brestovec ocu@brestovec.sk, obecnyurad@brestovec.sk, info@brestovec.sk, ou@brestovec.sk, sekretariat@brestovec.sk, urad@brestovec.sk, podatelna@brestovec.sk, obecny.urad@brestovec.sk, prednosta@brestovec.sk