Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Čereňany Pálenícka 491/4; 972 46 Čereňany cerenany@cerenany.sk
Obec Čerenčany S. Kollára 33; 979 01 Čerenčany obec.cerencany@stonline.sk
Obec Čerhov Dlhá 100; 076 81 Čerhov ocu@cerhov.sk, obecnyurad@cerhov.sk, info@cerhov.sk, ou@cerhov.sk, sekretariat@cerhov.sk, urad@cerhov.sk, podatelna@cerhov.sk, obecny.urad@cerhov.sk, prednosta@cerhov.sk
Obec Čerín č. 11; 974 01 Čerín obeccerin@stonline.sk
Obec Čermany č. 6; 956 08 Čermany obeccermany@stonline.sk, obeccermany@zoznam.sk
Obec Černík č. 145; 941 05 Černík ocu@obeccernik.sk, obecnyurad@obeccernik.sk, info@obeccernik.sk, ou@obeccernik.sk, sekretariat@obeccernik.sk, urad@obeccernik.sk, podatelna@obeccernik.sk, obecny.urad@obeccernik.sk, prednosta@obeccernik.sk
Obec Černina č. 54; 067 23 Černina obec@cernina.gityposta.sk
Obec Černochov Lesná 40/12; 076 32 Černochov obec.cernochov@stonline.sk
Obec Cerová č. 104; 906 33 Cerová ocu@obeccerova.sk, obecnyurad@obeccerova.sk, info@obeccerova.sk, ou@obeccerova.sk, sekretariat@obeccerova.sk, urad@obeccerova.sk, podatelna@obeccerova.sk, obecny.urad@obeccerova.sk, prednosta@obeccerova.sk
Obec Cerovo č. 259; 962 52 Cerovo cerovo@zoznam.sk
Obec Čertižné č. 57; 067 52 Čertižné ocu.certizne@orangemail.sk
Obec Červená Voda č. 28; 083 01 Červená Voda obec@cervenavoda.sk
Obec Červenica č. 41; 082 07 Červenica ocu@obeccervenica.sk, obecnyurad@obeccervenica.sk, info@obeccervenica.sk, ou@obeccervenica.sk, sekretariat@obeccervenica.sk, urad@obeccervenica.sk, podatelna@obeccervenica.sk, obecny.urad@obeccervenica.sk, prednosta@obeccervenica.sk
Obec Červenica pri Sabinove č. 122; 082 56 Červenica pri Sabinove cervenica.s@centrum.sk
Obec Červeník Kalinčiakova 26; 920 42 Červeník cervenik@cervenik.sk
Obec Červený Hrádok č. 193; 951 82 Červený Hrádok soch@naex.sk
Obec Červený Kameň č. 226; 018 56 Červený Kameň urad@cervenykamen.sk
Obec Červený Kláštor č. 85; 059 06 Červený Kláštor obecck@sinet.sk
Obec České Brezovo č. 97; 985 03 České Brezovo ceske.brezovo@stonline.sk
Obec Cestice č. 89; 044 71 Cestice ocu@cestice.ezaz.eu, obecnyurad@cestice.ezaz.eu, info@cestice.ezaz.eu, ou@cestice.ezaz.eu, sekretariat@cestice.ezaz.eu, urad@cestice.ezaz.eu, podatelna@cestice.ezaz.eu, obecny.urad@cestice.ezaz.eu, prednosta@cestice.ezaz.eu
Obec Chanava M. Tompu 139; 980 44 Chanava ocu.chanava@centrum.sk
Obec Chľaba č. 197; 943 66 Chľaba chlaba@atlas.sk
Obec Chlebnice č. 186; 027 55 Chlebnice ocuchlebnice@stonline.sk, ouchlebnice@szm.sk
Obec Chlmec č. 83; 067 41 Chlmec ouchlmec@stonline.sk
Obec Chmeľnica č. 103; 064 01 Chmeľnica ocu@chmelnica.sk, obecnyurad@chmelnica.sk, info@chmelnica.sk, ou@chmelnica.sk, sekretariat@chmelnica.sk, urad@chmelnica.sk, podatelna@chmelnica.sk, obecny.urad@chmelnica.sk, prednosta@chmelnica.sk