Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Čerhov Dlhá 100; 076 81 Čerhov obeccerhov@zoznam.sk
Obec Čerín č. 11; 974 01 Čerín obeccerin@stonline.sk
Obec Čermany č. 6; 956 08 Čermany obeccermany@stonline.sk, obeccermany@zoznam.sk
Obec Černík č. 145; 941 05 Černík obec.cernik@datagate.sk
Obec Černina č. 54; 067 23 Černina obec@cernina.gityposta.sk
Obec Černochov Lesná 40/12; 076 32 Černochov obec.cernochov@stonline.sk
Obec Cerová č. 104; 906 33 Cerová obeccerova@stonline.sk
Obec Cerovo č. 259; 962 52 Cerovo cerovo@zoznam.sk
Obec Čertižné č. 57; 067 52 Čertižné ocu.certizne@orangemail.sk
Obec Červená Voda č. 28; 083 01 Červená Voda obec@cervenavoda.sk
Obec Červenica č. 41; 082 07 Červenica obec@cervenica.sk
Obec Červenica pri Sabinove č. 122; 082 56 Červenica pri Sabinove cervenica.s@centrum.sk
Obec Červeník Kalinčiakova 26; 920 42 Červeník cervenik@cervenik.sk
Obec Červený Hrádok č. 193; 951 82 Červený Hrádok soch@naex.sk
Obec Červený Kameň č. 226; 018 56 Červený Kameň urad@cervenykamen.sk
Obec Červený Kláštor č. 85; 059 06 Červený Kláštor obecck@sinet.sk
Obec České Brezovo č. 97; 985 03 České Brezovo ceske.brezovo@stonline.sk
Obec Cestice č. 89; 044 71 Cestice ocu-cestice@stonline.sk
Obec Chanava M. Tompu 139; 980 44 Chanava ocu.chanava@centrum.sk
Obec Chľaba č. 197; 943 66 Chľaba chlaba@atlas.sk
Obec Chlebnice č. 186; 027 55 Chlebnice ocuchlebnice@stonline.sk, ouchlebnice@szm.sk
Obec Chlmec č. 83; 067 41 Chlmec ouchlmec@stonline.sk
Obec Chmeľnica č. 103; 064 01 Chmeľnica obecchmelnica@stonline.sk
Obec Chmeľov č. 89; 082 15 Chmeľov obec.chmelov@stonline.sk
Obec Chmeľová č. 145; 086 35 Chmeľová obec.chmelova@centrum.sk