Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Chyžné č. 106; 049 18 Chyžné obecchyzne@stonline.sk
Obec Čičarovce č. 90; 076 71 Čičarovce ocu@obeccicarovce.sk, obecnyurad@obeccicarovce.sk, info@obeccicarovce.sk, ou@obeccicarovce.sk, sekretariat@obeccicarovce.sk, urad@obeccicarovce.sk, podatelna@obeccicarovce.sk, obecny.urad@obeccicarovce.sk, prednosta@obeccicarovce.sk
Obec Čičava č. 26; 093 01 Čičava ocu@cicava.sk, obecnyurad@cicava.sk, info@cicava.sk, ou@cicava.sk, sekretariat@cicava.sk, urad@cicava.sk, podatelna@cicava.sk, obecny.urad@cicava.sk, prednosta@cicava.sk
Obec Čičmany č. 166; 013 17 Čičmany cicmany@pobox.sk, oucicmany@centrum.sk
Obec Číčov Dunajská 41; 946 19 Číčov ocu@cicov.sk, obecnyurad@cicov.sk, info@cicov.sk, ou@cicov.sk, sekretariat@cicov.sk, urad@cicov.sk, podatelna@cicov.sk, obecny.urad@cicov.sk, prednosta@cicov.sk
Obec Čierna Hlavná 24/17; 076 43 Čierna jambor.l@zoznam.sk
Obec Čierna Lehota (okr. Bánovce nad Bebravou) č. 154; 956 53 Čierna Lehota obecmzwr@stonline.sk
Obec Čierna Lehota (okr. Rožňava) č. 68; 049 36 Čierna Lehota obec.ciernalehota@stonline.sk
Obec Čierna Voda č. 99; 925 06 Čierna Voda ocu@ciernavoda-nyek.sk, obecnyurad@ciernavoda-nyek.sk, info@ciernavoda-nyek.sk, ou@ciernavoda-nyek.sk, sekretariat@ciernavoda-nyek.sk, urad@ciernavoda-nyek.sk, podatelna@ciernavoda-nyek.sk, obecny.urad@ciernavoda-nyek.sk, prednosta@ciernavoda-nyek.sk
Obec Čierne Ústredie 189; 023 13 Čierne ocu@obeccierne.sk, obecnyurad@obeccierne.sk, info@obeccierne.sk, ou@obeccierne.sk, sekretariat@obeccierne.sk, urad@obeccierne.sk, podatelna@obeccierne.sk, obecny.urad@obeccierne.sk, prednosta@obeccierne.sk
Obec Čierne Kľačany č. 66; 953 05 Čierne Kľačany cierne-klacany@in.slovanet.sk, obec@cierneklacany.sk
Obec Čierne nad Topľou č. 232; 094 34 Čierne nad Topľou ocu.ciernent@stonline.sk
Obec Čierne Pole č. 16; 079 01 Čierne Pole ocu@ciernepole.sk, obecnyurad@ciernepole.sk, info@ciernepole.sk, ou@ciernepole.sk, sekretariat@ciernepole.sk, urad@ciernepole.sk, podatelna@ciernepole.sk, obecny.urad@ciernepole.sk, prednosta@ciernepole.sk
Obec Čierny Balog Závodie 2/2; 976 52 Čierny Balog ciernybalog@ciernybalog.sk, starosta@ciernybalog.sk
Obec Čierny Brod č. 1; 925 08 Čierny Brod ocu@ciernybrod.sk, obecnyurad@ciernybrod.sk, info@ciernybrod.sk, ou@ciernybrod.sk, sekretariat@ciernybrod.sk, urad@ciernybrod.sk, podatelna@ciernybrod.sk, obecny.urad@ciernybrod.sk, prednosta@ciernybrod.sk
Obec Čierny Potok Čierny Potok; 980 31 Čierny Potok ciernypotok@gemer.org
Obec Čifáre č. 111; 951 61 Čifáre starosta@cifare.sk
Obec Cífer Nám. A. Hlinku 36; 919 43 Cífer ocu@cifer.sk, obecnyurad@cifer.sk, info@cifer.sk, ou@cifer.sk, sekretariat@cifer.sk, urad@cifer.sk, podatelna@cifer.sk, obecny.urad@cifer.sk, prednosta@cifer.sk
Obec Cigeľ č. 192; 971 01 Cigeľ ocu@cigel.sk, obecnyurad@cigel.sk, info@cigel.sk, ou@cigel.sk, sekretariat@cigel.sk, urad@cigel.sk, podatelna@cigel.sk, obecny.urad@cigel.sk, prednosta@cigel.sk
Obec Cigeľka č. 33; 086 02 Cigeľka obeccigelka@mail.t-com.sk
Obec Čiližská Radvaň č. 285; 930 08 Čiližská Radvaň ocu@csilizradvany.sk, obecnyurad@csilizradvany.sk, info@csilizradvany.sk, ou@csilizradvany.sk, sekretariat@csilizradvany.sk, urad@csilizradvany.sk, podatelna@csilizradvany.sk, obecny.urad@csilizradvany.sk, prednosta@csilizradvany.sk
Obec Čimhová č. 20; 027 12 Čimhová ocucimhova@stonline.sk
Obec Cinobaňa č. 299; 985 22 Cinobaňa ocu@cinobana.sk, obecnyurad@cinobana.sk, info@cinobana.sk, ou@cinobana.sk, sekretariat@cinobana.sk, urad@cinobana.sk, podatelna@cinobana.sk, obecny.urad@cinobana.sk, prednosta@cinobana.sk
Obec Čirč č. 208; 065 42 Čirč ocu@obeccirc.sk, obecnyurad@obeccirc.sk, info@obeccirc.sk, ou@obeccirc.sk, sekretariat@obeccirc.sk, urad@obeccirc.sk, podatelna@obeccirc.sk, obecny.urad@obeccirc.sk, prednosta@obeccirc.sk
Obec Číž č. 48; 980 43 Číž obec.ciz@gemernet.sk