Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Čičava č. 26; 093 01 Čičava obeccicava@stonline.sk
Obec Čičmany č. 166; 013 17 Čičmany cicmany@pobox.sk, oucicmany@centrum.sk
Obec Číčov Dunajská 41; 946 19 Číčov ocucicov@stonline.sk
Obec Čierna Hlavná 24/17; 076 43 Čierna jambor.l@zoznam.sk
Obec Čierna Lehota (okr. Bánovce nad Bebravou) č. 154; 956 53 Čierna Lehota obecmzwr@stonline.sk
Obec Čierna Lehota (okr. Rožňava) č. 68; 049 36 Čierna Lehota obec.ciernalehota@stonline.sk
Obec Čierna Voda č. 99; 925 06 Čierna Voda ciernavoda@ciernavoda-nyek.sk
Obec Čierne Ústredie 189; 023 13 Čierne obeccierne@stonline.sk
Obec Čierne Kľačany č. 66; 953 05 Čierne Kľačany cierne-klacany@in.slovanet.sk, obec@cierneklacany.sk
Obec Čierne nad Topľou č. 232; 094 34 Čierne nad Topľou ocu.ciernent@stonline.sk
Obec Čierne Pole č. 16; 079 01 Čierne Pole ciernepole@centrum.sk
Obec Čierny Balog Závodie 2/2; 976 52 Čierny Balog ciernybalog@ciernybalog.sk, starosta@ciernybalog.sk
Obec Čierny Brod č. 1; 925 08 Čierny Brod ciernybrod@stonline.sk
Obec Čierny Potok Čierny Potok; 980 31 Čierny Potok ciernypotok@gemer.org
Obec Čifáre č. 111; 951 61 Čifáre starosta@cifare.sk
Obec Cífer Nám. A. Hlinku 36; 919 43 Cífer starosta@cifer.sk, kontrolorka@cifer.sk
Obec Cigeľ č. 192; 971 01 Cigeľ ocucigel@stonline.sk
Obec Cigeľka č. 33; 086 02 Cigeľka obeccigelka@mail.t-com.sk
Obec Čiližská Radvaň č. 285; 930 08 Čiližská Radvaň obec.cilizskar@stonline.sk
Obec Čimhová č. 20; 027 12 Čimhová ocucimhova@stonline.sk
Obec Cinobaňa č. 299; 985 22 Cinobaňa obeccinobana@stonline.sk
Obec Čirč č. 208; 065 42 Čirč obeccirc@stonline.sk
Obec Číž č. 48; 980 43 Číž obec.ciz@gemernet.sk
Obec Čižatice č. 66; 044 47 Čižatice obeccizatice@centrum.sk
Obec Čoltovo č. 77; 049 12 Čoltovo obeccoltovo@mail.t-com.sk