Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Doľany (okr. Levoča) č. 2; 053 02 Doľany ocu@obecdolany.sk, obecnyurad@obecdolany.sk, info@obecdolany.sk, ou@obecdolany.sk, sekretariat@obecdolany.sk, urad@obecdolany.sk, podatelna@obecdolany.sk, obecny.urad@obecdolany.sk, prednosta@obecdolany.sk
Obec Doľany (okr. Pezinok) č. 169; 900 88 Doľany obecnyurad@dolany.sk
Obec Dolinka č. 211; 991 28 Dolinka dolinka@dolinka.org
Obec Dolná Breznica č. 62; 020 61 Dolná Breznica ocu@dolnabreznica.eu, obecnyurad@dolnabreznica.eu, info@dolnabreznica.eu, ou@dolnabreznica.eu, sekretariat@dolnabreznica.eu, urad@dolnabreznica.eu, podatelna@dolnabreznica.eu, obecny.urad@dolnabreznica.eu, prednosta@dolnabreznica.eu
Obec Dolná Krupá L. van Beethovena 139/1; 919 65 Dolná Krupá ocu@dolnakrupa.sk, obecnyurad@dolnakrupa.sk, info@dolnakrupa.sk, ou@dolnakrupa.sk, sekretariat@dolnakrupa.sk, urad@dolnakrupa.sk, podatelna@dolnakrupa.sk, obecny.urad@dolnakrupa.sk, prednosta@dolnakrupa.sk
Obec Dolná Lehota č. 162; 976 98 Dolná Lehota dolnalehota@zoznam.sk
Obec Dolná Mariková č. 150; 018 02 Dolná Mariková ocudmarikova@stonline.sk
Obec Dolná Poruba č. 61; 914 43 Dolná Poruba ocu@dolnaporuba.sk, obecnyurad@dolnaporuba.sk, info@dolnaporuba.sk, ou@dolnaporuba.sk, sekretariat@dolnaporuba.sk, urad@dolnaporuba.sk, podatelna@dolnaporuba.sk, obecny.urad@dolnaporuba.sk, prednosta@dolnaporuba.sk
Obec Dolná Seč č. 134; 935 31 Dolná Seč obecdolnasec@stonline.sk
Obec Dolná Streda J. Majku 650; 925 63 Dolná Streda ocu@dolnastreda.sk, obecnyurad@dolnastreda.sk, info@dolnastreda.sk, ou@dolnastreda.sk, sekretariat@dolnastreda.sk, urad@dolnastreda.sk, podatelna@dolnastreda.sk, obecny.urad@dolnastreda.sk, prednosta@dolnastreda.sk
Obec Dolná Strehová Hlavná 52; 991 02 Dolná Strehová obec@dolnastrehova.sk
Obec Dolná Súča č. 2; 913 32 Dolná Súča ocu@dolnasuca.sk, obecnyurad@dolnasuca.sk, info@dolnasuca.sk, ou@dolnasuca.sk, sekretariat@dolnasuca.sk, urad@dolnasuca.sk, podatelna@dolnasuca.sk, obecny.urad@dolnasuca.sk, prednosta@dolnasuca.sk
Obec Dolná Tižina Hlavná 333; 013 04 Dolná Tižina ocu@obecdolnatizina.sk, obecnyurad@obecdolnatizina.sk, info@obecdolnatizina.sk, ou@obecdolnatizina.sk, sekretariat@obecdolnatizina.sk, urad@obecdolnatizina.sk, podatelna@obecdolnatizina.sk, obecny.urad@obecdolnatizina.sk, prednosta@obecdolnatizina.sk
Obec Dolná Trnávka č. 66; 966 21 Dolná Trnávka sekretariat@dolnatrnavka.sk, obecdolnatrnavka@gmail.com
Obec Dolná Ves č. 81; 967 01 Dolná Ves dolna_ves@stonline.sk
Obec Dolná Ždaňa č. 46; 966 01 Dolná Ždaňa obec@dolnazdana.sk, starosta@dolnazdana.sk, podatelna@dolnazdana.sk
Obec Dolné Dubové č. 1; 919 52 Dolné Dubové obec@dolnedubove.sk, starosta@dolnedubove.sk
Obec Dolné Kočkovce Št. Moyzesa 256; 020 01 Dolné Kočkovce obec_dk@slovanet.sk
Obec Dolné Lefantovce Nitrianska 36; 951 45 Dolné Lefantovce dolne.leftanovce@stonline.sk
Obec Dolné Lovčice SNP 69; 919 27 Dolné Lovčice ocudolnelovcice@stonline.sk
Obec Dolné Mladonice č. 3; 962 41 Dolné Mladonice ocudm@stonline.sk
Obec Dolné Naštice č. 36; 957 01 Dolné Naštice obecdolnenastice@stonline.sk
Obec Dolné Obdokovce č. 103; 951 02 Dolné Obdokovce ocu@dolneobdokovce.sk, obecnyurad@dolneobdokovce.sk, info@dolneobdokovce.sk, ou@dolneobdokovce.sk, sekretariat@dolneobdokovce.sk, urad@dolneobdokovce.sk, podatelna@dolneobdokovce.sk, obecny.urad@dolneobdokovce.sk, prednosta@dolneobdokovce.sk
Obec Dolné Orešany č. 210; 919 02 Dolné Orešany ou.dolneoresany@dolneoresany.sk
Obec Dolné Otrokovce č. 44; 920 61 Dolné Otrokovce ocudotrokovce@wircom.sk