Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Obec Dolinka č. 211; 991 28 Dolinka dolinka@dolinka.org
Obec Dolná Breznica č. 62; 020 61 Dolná Breznica dolnabreznica@stonline.sk
Obec Dolná Krupá L. van Beethovena 139/1; 919 65 Dolná Krupá obec@dolnakrupa.com, starosta@dolnakrupa.com
Obec Dolná Lehota č. 162; 976 98 Dolná Lehota dolnalehota@zoznam.sk
Obec Dolná Mariková č. 150; 018 02 Dolná Mariková ocudmarikova@stonline.sk
Obec Dolná Poruba č. 61; 914 43 Dolná Poruba obecdporuba@stonline.sk
Obec Dolná Seč č. 134; 935 31 Dolná Seč obecdolnasec@stonline.sk
Obec Dolná Streda J. Majku 650; 925 63 Dolná Streda ocu.dolnastreda@stonline.sk
Obec Dolná Strehová Hlavná 52; 991 02 Dolná Strehová obec@dolnastrehova.sk
Obec Dolná Súča č. 2; 913 32 Dolná Súča obec.dolnasuca@stonline.sk
Obec Dolná Tižina Hlavná 333; 013 04 Dolná Tižina oudolnatizina@stonline.sk
Obec Dolná Trnávka č. 66; 966 21 Dolná Trnávka sekretariat@dolnatrnavka.sk, obecdolnatrnavka@gmail.com
Obec Dolná Ves č. 81; 967 01 Dolná Ves dolna_ves@stonline.sk
Obec Dolná Ždaňa č. 46; 966 01 Dolná Ždaňa obec@dolnazdana.sk, starosta@dolnazdana.sk, podatelna@dolnazdana.sk
Obec Dolné Dubové č. 1; 919 52 Dolné Dubové obec@dolnedubove.sk, starosta@dolnedubove.sk
Obec Dolné Kočkovce Št. Moyzesa 256; 020 01 Dolné Kočkovce obec_dk@slovanet.sk
Obec Dolné Lefantovce Nitrianska 36; 951 45 Dolné Lefantovce dolne.leftanovce@stonline.sk
Obec Dolné Lovčice SNP 69; 919 27 Dolné Lovčice ocudolnelovcice@stonline.sk
Obec Dolné Mladonice č. 3; 962 41 Dolné Mladonice ocudm@stonline.sk
Obec Dolné Naštice č. 36; 957 01 Dolné Naštice obecdolnenastice@stonline.sk
Obec Dolné Obdokovce č. 103; 951 02 Dolné Obdokovce obec.dolneobdokovce@wmx.sk
Obec Dolné Orešany č. 210; 919 02 Dolné Orešany ou.dolneoresany@dolneoresany.sk
Obec Dolné Otrokovce č. 44; 920 61 Dolné Otrokovce ocudotrokovce@wircom.sk
Obec Dolné Plachtince č. 95; 991 24 Dolné Plachtince obecdp@stonline.sk
Obec Dolné Saliby č. 355; 925 02 Dolné Saliby dolnesaliby@dolnesaliby.sk