Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Mesto Rožňava Šafárikova 29; 048 01 Rožňava primator@roznava.sk
Mesto Ružomberok Nám. A. Hlinku 1; 034 16 Ružomberok podatelna@ruzomberok.sk, ruzomberok@ruzomberok.sk
Mesto Sabinov Nám. slobody 57; 083 01 Sabinov msu@sabinov.sk
Mesto Šahy Hlavné nám. 1; 936 01 Šahy sahy@sahy.sk
Mesto Šaľa Nám. sv. Trojice 7; 927 15 Šaľa mesto@sala.sk
Mesto Šamorín Hlavná 37; 931 01 Šamorín mu_samorin@samorin.sk
Mesto Šaštín - Stráže Alej 549; 908 41 Šaštín-Stráže sekretariat@mestosastinstraze.sk
Mesto Sečovce Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27; 078 01 Sečovce info@secovce.sk, sekretariat@secovce.sk, podatelna@secovce.sk, prednosta@secovce.sk, mestskyurad@secovce.sk
Mesto Senec Mierove nám. 8; 903 01 Senec musenec@senec.sk
Mesto Senica Štefánikova 1408/56; 905 01 Senica lubica.macova@senica.sk, eva.juranova@senica.sk
Mesto Sereď Nám. republiky 1176/10; 926 01 Sereď mu@sered.sk
Mesto Skalica Nám. slobody 10; 909 01 Skalica mesto@skalica.sk
Mesto Sládkovičovo Fučíkova 329; 925 21 Sládkovičovo sladkovicovo@zoznam.sk
Mesto Sliač Letecká 1; 962 31 Sliač msu@sliac.sk
Mesto Snina Strojárska 2060/95; 069 01 Snina primator.snina@snina.sk
Mesto Sobrance Štefánikova 23; 073 01 Sobrance sekretariat@sobrance.sk
Mesto Spišská Belá Petzvalova 18; 059 01 Spišská Belá primator@spisskabela.sk
Mesto Spišská Nová Ves Radničné nám. 7; 052 70 Spišská Nová Ves a_jancikova@mestosnv.sk
Mesto Spišská Stará Ves Štúrova 228; 061 01 Spišská Stará Ves mesto@spisskastaraves.sk
Mesto Spišské Podhradie Marianské nám. 37; 053 04 Spišské Podhradie info@spisskepodhradie.sk
Mesto Spišské Vlachy Nám. SNP 34; 053 61 Spišské Vlachy msuspv@spisskevlachy.sk
Mesto Stará Ľubovňa Obchodná 1; 064 01 Stará Ľubovňa katarina.zeleznikova@staralubovna.sk
Mesto Stará Turá Nám. SNP 1/2; 916 01 Stará Turá msu@staratura.sk
Mesto Strážske Nám. A. Dubčeka 300; 072 22 Strážske strazske@strazske.sk
Mesto Stropkov Hlavná 38/2; 091 01 Stropkov mesto@stropkov.sk