Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Alekšince Alekšince 389; 951 22 Alekšince zsaleksince@centrum.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Badín Sládkovičova 7; 976 32 Badín zsbadin@zsbadin.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Báhoň Ul. 1. mája 1; 900 84 Báhoň info@zsbahon.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Banka Topoľčianska cesta 50; 921 01 Banka skolkabanka@centrum.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Banská Belá Banská Belá 453; 966 15 Banská Belá
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Beckov Beckov 262; 916 38 Beckov zs.beckov@mail.t-com.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Belá SNP 320; 013 05 Belá skola@zsbela.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Beňadovo Beňadovo 67; 029 63 Beňadovo zsbenadovo68@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bíňovce Bíňovce 8; 919 07 Bíňovce zstrstin@zstrstin.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bobrov Plátenícka 171; 029 42 Bobrov riaditel@zsbobrov.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bohdanovce Bohdanovce 60; 044 16 Bohdanovce riaditel@zsbohdanovce.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bohdanovce nad Trnavou Bohdanovce nad Trnavou284; 919 09 Bohdanovce nad Trnavou zvkladne@stonline.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bojnice Pribinova 1272/11; 972 01 Bojnice msbojnice@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bojničky Bojničky 429; 920 55 Bojničky zs-bojnicky@naex.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Boleráz Boleráz 475; 919 08 Boleráz skola@zsboleraz.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bošáca Bošáca 131; 913 07 Bošáca zsbosaca@centrum.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bracovce Bracovce 275; 072 05 Bracovce
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bratislava-Jarovce Trnková 4; 851 10 Bratislava-Jarovce zsjarovce@gmail.com
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bratislava-Nové Mesto, Cádrova 15 Cádrova 15; 831 01 Bratislava-Nové Mesto skola@zscaba.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bratislava-Nové Mesto, Jeséniova 61 Jeséniova 61; 831 01 Bratislava-Nové Mesto kurakova@zsjeseniovaba.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bratislava-Nové Mesto, Legerského 18 Legerského 18; 831 02 Bratislava-Nové Mesto sibirska@sibirska.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bratislava-Nové Mesto, Letná 7 Letná 7; 831 03 Bratislava-Nové Mesto skola@zsriazanba.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bratislava-Nové Mesto, Na Revíne 14 Na Revíne 14; 831 01 Bratislava-Nové Mesto skola@zscaba.edu.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bratislava-Nové Mesto, Osadná 5 Osadná 5; 831 03 Bratislava-Nové Mesto ikopaskova@centrum.sk
Materská škola- elokované pracovisko ZŠ, Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12/A Pionierska 12/A; 831 02 Bratislava-Nové Mesto sibirska@sibirska.sk