Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Bratislava-Nové Mesto, Cádrova 23 Cádrova 23; 831 01 Bratislava-Nové Mesto skola@zscaba.edu.sk
Základná škola, Bratislava-Nové Mesto, Česká 10 Česká 10; 831 03 Bratislava-Nové Mesto zsceska@zsceska.sk
Základná škola, Bratislava-Nové Mesto, Jeséniova 54 Jeséniova 54; 831 01 Bratislava-Nové Mesto saliniova@zsjeseniovaba.edu.sk
Základná škola, Bratislava-Nové Mesto, Kalinčiakova 12 Kalinčiakova 12; 831 04 Bratislava-Nové Mesto skolakalina@skolakalina.sk
Základná škola, Bratislava-Nové Mesto, Odborárska 2 Odborárska 2; 831 02 Bratislava-Nové Mesto skola@zsodborba.edu.sk
Základná škola, Bratislava-Nové Mesto, Riazanská 75 Riazanská 75; 831 03 Bratislava-Nové Mesto info@zsriazanska.sk
Základná škola, Bratislava-Nové Mesto, Sibírska 39 Sibírska 39; 831 02 Bratislava-Nové Mesto sibirska@sibirska.sk
Základná škola, Bratislava-Nové Mesto, Za kasárňou 2 Za kasárňou 2; 831 03 Bratislava-Nové Mesto skola@zakasarnou.sk
Základná škola, Bratislava-Petržalka, Budatínska 61 Budatínska 61; 851 06 Bratislava-Petržalka zsbud@atlas.sk
Základná škola, Bratislava-Petržalka, Černyševského 8 Černyševského 8; 851 01 Bratislava-Petržalka skola@zscerba.edu.sk
Základná škola, Bratislava-Petržalka, Dudova 2 Dudova 2; 851 02 Bratislava-Petržalka zsdudova@zsdudovaba.edu.sk
Základná škola, Bratislava-Petržalka, Gessayova 2 Gessayova 2; 851 03 Bratislava-Petržalka zsgessayova@gmail.com
Základná škola, Bratislava-Petržalka, Holíčska 50 Holíčska 50; 851 05 Bratislava-Petržalka zsholicska@zsholicska.sk
Základná škola, Bratislava-Petržalka, Lachova 1 Lachova 1; 851 03 Bratislava-Petržalka nagy@zslachova.sk
Základná škola, Bratislava-Petržalka, Nobelovo námestie 6 Nobelovo námestie 6; 851 01 Bratislava-Petržalka riaditel@zsnobelba.edu.sk
Základná škola, Bratislava-Petržalka, Pankúchova 4 Pankúchova 4; 851 04 Bratislava-Petržalka zs.pankuch@gmail.com
Základná škola, Bratislava-Petržalka, Prokofievova 5 Prokofievova 5; 851 01 Bratislava-Petržalka zsprokofievova@mail.t-com.sk
Základná škola, Bratislava-Petržalka, Tupolevova 20 Tupolevova 20; 851 01 Bratislava-Petržalka zstupolevovaba@gmail.com
Základná škola, Bratislava-Petržalka, Turnianska 10 Turnianska 10; 851 07 Bratislava-Petržalka riaditel@zstuba.edu.sk
Základná škola, Bratislava-Podunaj.Biskup, Bieloruská 1 Bieloruská 1; 821 06 Bratislava-Podunaj.Biskup riaditelka.zsbielba@gmail.com
Základná škola, Bratislava-Podunaj.Biskup, Biskupická 21 Biskupická 21; 821 06 Bratislava-Podunaj.Biskup zsbiskupicka@gmail.com
Základná škola, Bratislava-Podunaj.Biskup, Podzáhradná 51 Podzáhradná 51; 821 07 Bratislava-Podunaj.Biskup heldova@zspodzaba.sk
Základná škola, Bratislava-Podunaj.Biskup, Vetvárska 7 Vetvárska 7; 821 06 Bratislava-Podunaj.Biskup skola.vetvar@gmail.com
Základná škola, Bratislava-Rača, Hubeného 25 Hubeného 25; 831 53 Bratislava-Rača kizivatova@zskomenskehoba.sk
Základná škola, Bratislava-Rača, Tbiliská 4 Tbiliská 4; 831 06 Bratislava-Rača riaditelka@zstbiliskaba.edu.sk