Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Bratislava-Rusovce Vývojová 228; 851 10 Bratislava-Rusovce zsrusovce@zsrusovce.sk
Základná škola, Bratislava-Ružinov, Borodáčova 2 Borodáčova 2; 821 03 Bratislava-Ružinov skola@borodacova.sk
Základná škola, Bratislava-Ružinov, Drieňová 16 Drieňová 16; 821 03 Bratislava-Ružinov zsdrienova@centrum.sk
Základná škola, Bratislava-Ružinov, Košická Košická; 821 09 Bratislava-Ružinov munkova@gjh.sk
Základná škola, Bratislava-Ružinov, Kulíškova 8 Kulíškova 8; 821 08 Bratislava-Ružinov admin@zskuliskovaba.edu.sk
Základná škola, Bratislava-Ružinov, Medzilaborecká 11 Medzilaborecká 11; 821 01 Bratislava-Ružinov info@zsmedzilaba.sk
Základná škola, Bratislava-Ružinov, Mierová 46 Mierová 46; 821 05 Bratislava-Ružinov zsmierova.ba@gmail.com
Základná škola, Bratislava-Ružinov, Nevädzová 2 Nevädzová 2; 821 01 Bratislava-Ružinov zsnevadzova2@centrum.sk
Základná škola, Bratislava-Ružinov, Novohradská 3 Novohradská 3; 821 09 Bratislava-Ružinov munkova@gjh.sk
Základná škola, Bratislava-Ružinov, Ostredková 14 Ostredková 14; 821 02 Bratislava-Ružinov skola14ba@gmail.com
Základná škola, Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 29 Ružová dolina 29; 821 09 Bratislava-Ružinov zastupca@zsruzdoba.edu.sk
Základná škola, Bratislava-Ružinov, Vrútocká 58 Vrútocká 58; 821 04 Bratislava-Ružinov zsvrutocka@pobox.sk
Základná škola, Bratislava-Staré Mesto, Dubová 1 Dubová 1; 811 04 Bratislava-Staré Mesto zsdubova@stonline.sk
Základná škola, Bratislava-Staré Mesto, Dunajská 13 Dunajská 13; 814 84 Bratislava-Staré Mesto frantisek.kis@mtag.sk
Základná škola, Bratislava-Staré Mesto, Grösslingová 48 Grösslingová 48; 811 09 Bratislava-Staré Mesto zsgrosba@zsgrosba.edu.sk
Základná škola, Bratislava-Staré Mesto, Hlboká cesta 4 Hlboká cesta 4; 811 04 Bratislava-Staré Mesto info@zshlboka.sk
Základná škola, Bratislava-Staré Mesto, Jelenia 16 Jelenia 16; 811 05 Bratislava-Staré Mesto tajomnik@zsjeleniaba.edu.sk
Základná škola, Bratislava-Staré Mesto, Mudroňova 83 Mudroňova 83; 811 03 Bratislava-Staré Mesto riaditel@mudronka.sk
Základná škola, Bratislava-Staré Mesto, Škarniclova 1 Škarniclova 1; 811 01 Bratislava-Staré Mesto kontakt@zsmh.sk
Základná škola, Bratislava-Staré Mesto, Vazovova 4 Vazovova 4; 811 07 Bratislava-Staré Mesto vedenie@zsvazovova.sk
Základná škola, Bratislava-Vajnory Osloboditeľská 1; 831 07 Bratislava-Vajnory jozef.bratina@iedu.sk
Základná škola, Bratislava-Vrakuňa, Rajčianska 3 Rajčianska 3; 821 07 Bratislava-Vrakuňa rajcianska@zsraba.edu.sk
Základná škola, Bratislava-Vrakuňa, Železničná 14 Železničná 14; 821 07 Bratislava-Vrakuňa office@zszelba.sk
Základná škola, Bratislava-Vrakuňa, Žitavská 1 Žitavská 1; 821 07 Bratislava-Vrakuňa skola@zszitavskaba.edu.sk
Základná škola, Bratislava-Záhorská Bystr Hargašova 5; 841 06 Bratislava-Záhorská Bystr zshargasova@zahorskabystrica.sk