Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Imeľ Školská ulica 89/7; 946 52 Imeľ skola@zsimel.edu.sk
Základná škola, Iňačovce Iňačovce 33; 072 11 Iňačovce zsinacovce@post.sk
Základná škola, Ipeľský Sokolec Ipeľský Sokolec 332; 935 75 Ipeľský Sokolec zsipelsokolec@gmail.com
Základná škola, Istebné Ul. Školská č. 143; 027 53 Istebné zssmsistebne@centrum.sk
Základná škola, Ivanka pri Dunaji Ul. SNP 3; 900 28 Ivanka pri Dunaji stefanik@zsivanka.edu.sk
Základná škola, Ivanka pri Nitre Novozámocká 300; 951 12 Ivanka pri Nitre zsivankanr@stonline.sk
Základná škola, Ivanovce Ivanovce 18; 913 05 Ivanovce riaditel@zsivanovce.edu.sk
Základná škola, Iža - Izsa Ďatelinová ulica 296; 946 39 Iža - Izsa boschetti@zsdatiza.edu.sk
Základná škola, Jablonec Jablonec 59; 900 86 Jablonec skola.jablonec@centrum.sk
Základná škola, Jablonica Školská 1; 906 32 Jablonica zsjablonica@pobox.sk
Základná škola, Jablonka Jablonka 1; 906 21 Jablonka skola@zsjablonka.edu.sk
Základná škola, Jablonov Jablonov 209; 053 03 Jablonov zsmsjablonov@centrum.sk
Základná škola, Jablonov nad Turňou Jablonov nad Turňou 229; 049 43 Jablonov nad Turňou zsjablonov@gmail.com
Základná škola, Jablonové Jablonové 348; 900 54 Jablonové skodapali@zoznam.sk
Základná škola, Jacovce Školská 5; 956 21 Jacovce zsmsjac@centrum.sk
Základná škola, Jahodná Záhradná 202; 930 21 Jahodná zsjahodna@obecjahodna.sk
Základná škola, Jaklovce Školská 297; 055 61 Jaklovce skola.jaklovce@gmail.com
Základná škola, Jakubany Jakubany 151; 065 12 Jakubany lz.zsjakubany@szm.sk
Základná škola, Jakubov Jakubov 276; 900 63 Jakubov riaditelka@zsjakubov.sk
Základná škola, Jakubova Voľa Jakubova Voľa 52; 082 56 Jakubova Voľa hurtukova.jana@gmail.com
Základná škola, Jakubovany Jakubovany 86; 083 01 Jakubovany polomsky@centrum.sk
Základná škola, Jamník Jamník 184; 053 22 Jamník zsjamnik@zsjamnik.sk
Základná škola, Janík Janík 28; 044 05 Janík skola@zsjanik.edu.sk
Základná škola, Jankovce Jankovce 7; 067 24 Jankovce zsjankovce@centrum.sk
Základná škola, Janova Lehota Janova Lehota 97; 966 24 Janova Lehota zs.janova.lehota@centrum.sk