Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Jur nad Hronom Jur nad Hronom 284; 935 57 Jur nad Hronom zsjurnadhronom@gmail.com
Základná škola, Jurová Jurová 134; 930 09 Jurová skola@zsmjurova.edu.sk
Základná škola, Jurské Jurské 40; 059 94 Jurské zsjurske@zsjurske.edu.sk
Základná škola, Juskova Voľa Juskova Voľa 91; 094 12 Juskova Voľa obecjusk@mail.t-com.sk
Základná škola, Kajal Hlavná 33; 925 92 Kajal futoova.maria@zoznam.sk
Základná škola, Kaľava Kaľava 5; 053 42 Kaľava zskalava@centrum.sk
Základná škola, Kalinkovo Kalinkovo 194; 900 43 Kalinkovo zs.kalinkovo@gmail.com
Základná škola, Kalinovo SNP 158/20; 985 01 Kalinovo riaditel@zskalinovo.edu.sk
Základná škola, Kalná nad Hronom Školská 11; 935 32 Kalná nad Hronom dulianska.zskalna@gmail.com
Základná škola, Kalná Roztoka Kalná Roztoka 169; 067 72 Kalná Roztoka skola@zskalnaroztoka.edu.sk
Základná škola, Kálnica Kálnica 385; 916 37 Kálnica zskalnica@zskalnica.edu.sk
Základná škola, Kalnište Kalnište 91; 087 01 Kalnište kmecova15@post.sk
Základná škola, Kaloša - Kálosa Kaloša 50; 982 52 Kaloša - Kálosa zskalosa@post.sk
Základná škola, Kalša Kalša 128; 044 18 Kalša zsamskalsa@centrum.sk
Základná škola, Kameňany Kameňany 8; 049 62 Kameňany simanovalucia@centrum.sk
Základná škola, Kamenec pod Vtáčnikom Školská 192/8; 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom zskamenec@gmail.com
Základná škola, Kamenica Kamenica 645; 082 71 Kamenica zskamenica@gmail.com
Základná škola, Kamenica nad Cirochou Osloboditeľov 204; 067 83 Kamenica nad Cirochou skola@zskamenicanc.edu.sk
Základná škola, Kameničná Hlavná 102; 946 01 Kameničná skola.kamenicna@centrum.sk
Základná škola, Kamenín - Kéménd Kamenín 494; 943 57 Kamenín - Kéménd skola@zsmkamenin.edu.sk
Základná škola, Kamenná Poruba, Kamenná Poruba 110 Kamenná Poruba 110; 093 03 Kamenná Poruba zs.kamporuba@wmx.sk
Základná škola, Kamenná Poruba, Školská 474/5 Školská 474/5; 013 14 Kamenná Poruba zs.kamporuba@zoznam.sk
Základná škola, Kamienka Kamienka 113; 065 32 Kamienka zskamienka@stonline.sk
Základná škola, Kanianka SNP 587/4; 972 17 Kanianka zakladna.skola.kanianka@gmail.com
Základná škola, Kapušany Hlavná 367/7; 082 12 Kapušany riaditel@zskapusany.edu.sk