Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Kokšov - Bakša Kokšov - Bakša 20; 044 13 Kokšov - Bakša zskoksovbaksa@zoznam.sk
Základná škola, Kolačkov Kolačkov 31; 065 11 Kolačkov zskolackov@zskolackov.edu.sk
Základná škola, Kolárovice Kolárovice 62; 013 54 Kolárovice skola@zskolarovice.edu.sk
Základná škola, Kolárovo, Rábska 14 Rábska 14; 946 03 Kolárovo zsrabska@gmail.com
Základná škola, Kolárovo, Školská 6 Školská 6; 946 03 Kolárovo skolska6kolarovo@pobox.sk
Základná škola, Kolárovo, V. Palkovicha 3 V. Palkovicha 3; 946 03 Kolárovo iskola.rakoczi@gmail.com
Základná škola, Kolbovce Kolbovce 8; 090 31 Kolbovce riaditel@zskolbovce.edu.sk
Základná škola, Kolíňany Hlavná 198; 951 78 Kolíňany zskolinany@zskolinany.edu.sk
Základná škola, Kolonica Kolonica 121; 067 61 Kolonica zssmskolonica@centrum.sk
Základná škola, Kolta Kolta 245; 941 33 Kolta zskolta@zskolta.edu.sk
Základná škola, Komárno, Eötvösa 39 Eötvösa 39; 945 01 Komárno sekretariat@eotvos.sk
Základná škola, Komárno, Komenského 3 Komenského 3; 945 01 Komárno skola@zskomkn.edu.sk
Základná škola, Komárno, Mieru 2 Mieru 2; 945 53 Komárno zsulmierukn@gmail.com
Základná škola, Komárno, Pohraničná 9 Pohraničná 9; 945 01 Komárno info@zspohranicna.sk
Základná škola, Komárno, Práce 24 Práce 24; 945 01 Komárno muai@muai.edupage.sk
Základná škola, Komárno, Rozmarínová 1 Rozmarínová 1; 945 01 Komárno office@zsrozkn.edu.sk
Základná škola, Komjatice Námestie Andreja Cabana36; 941 06 Komjatice zskomjatice@azet.sk
Základná škola, Komjatná Školská 290; 034 96 Komjatná zosmujjm@stonline.sk
Základná škola, Konská Konská 399; 013 13 Konská konska.zs@zoznam.sk
Základná škola, Kopčany Sasinkova 530; 908 48 Kopčany zs@kopcany.sk
Základná škola, Koprivnica Koprivnica 83; 086 43 Koprivnica zskoprivnica@szm.sk
Základná škola, Korňa Ústredie 533; 023 21 Korňa zskorna@stonline.sk
Základná škola, Korytárky Korytárky 52; 962 04 Korytárky zskorytarky@gmail.com
Základná škola, Koš Nová 525; 972 41 Koš zskos@stonline.sk
Základná škola, Košariská Košariská 81; 906 15 Košariská skola@zskosariska.edu.sk