Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Košarovce Košarovce 16; 094 06 Košarovce zskosarovce@stonline.sk
Základná škola, Košeca Školská ulica 243/1; 018 64 Košeca zs-koseca@zskoseca.edu.sk
Základná škola, Košecké Podhradie Košecké Podhradie 301; 018 31 Košecké Podhradie daniela.gregorova@gmail.com
Základná škola, Košice-Barca Abovská 36; 040 17 Košice-Barca zsabovska@centrum.sk
Základná škola, Košice-Dargov. hrdinov, Fábryho 44 Fábryho 44; 040 22 Košice-Dargov. hrdinov fabryho@zsfabke.sk
Základná škola, Košice-Dargov. hrdinov, Krosnianska 2 Krosnianska 2; 040 22 Košice-Dargov. hrdinov riaditel@zskrosnianke.edu.sk
Základná škola, Košice-Dargov. hrdinov, Krosnianska 4 Krosnianska 4; 040 22 Košice-Dargov. hrdinov zs.k4ke@centrum.sk
Základná škola, Košice-Dargov. hrdinov, Maurerova 21 Maurerova 21; 040 22 Košice-Dargov. hrdinov zs@zsmaurerke.edu.sk
Základná škola, Košice-Dargov. hrdinov, Postupimská 37 Postupimská 37; 040 22 Košice-Dargov. hrdinov zspostupimska@gmail.com
Základná škola, Košice-Juh, Gemerská 2 Gemerská 2; 040 01 Košice-Juh zsgemerska@centrum.sk
Základná škola, Košice-Juh, Požiarnická 3 Požiarnická 3; 040 01 Košice-Juh zspoziarkeria@stonline.sk
Základná škola, Košice-Juh, Staničná 13 Staničná 13; 040 01 Košice-Juh zsstanicnake@zsstanicnake.sk
Základná škola, Košice-Juh, Užhorodská 39 Užhorodská 39; 040 11 Košice-Juh zsu@centrum.sk
Základná škola, Košice-Luník IX Ľ. Podjavorinskej 1; 040 11 Košice-Luník IX zs@zspodjavorke.edu.sk
Základná škola, Košice-Nad jazerom, Bukovecká 17 Bukovecká 17; 040 12 Košice-Nad jazerom zsbukke@gmail.com
Základná škola, Košice-Nad jazerom, Družicová 4 Družicová 4; 040 12 Košice-Nad jazerom zsdruzke@centrum.sk
Základná škola, Košice-Nad jazerom, Jenisejská 22 Jenisejská 22; 040 12 Košice-Nad jazerom skola@zsjenisejska.sk
Základná škola, Košice-Poľov Ul. Dolina 43; 040 15 Košice-Poľov zs.polov@gmail.com
Základná škola, Košice-Šaca Mládežnícka 3; 040 15 Košice-Šaca kontakt@zssaca.sk
Základná škola, Košice-Sever, Hroncova 23 Hroncova 23; 040 01 Košice-Sever zs@zshronke.edu.sk
Základná škola, Košice-Sever, Polianska 1 Polianska 1; 040 01 Košice-Sever zspolianska@gmail.com
Základná škola, Košice-Sever, Tomášikova 31 Tomášikova 31; 040 01 Košice-Sever zstomke31@gmail.com
Základná škola, Košice-Sídlisko KVP, Drábova 3 Drábova 3; 040 23 Košice-Sídlisko KVP zsdrabova@zsdrabova.sk
Základná škola, Košice-Sídlisko KVP, Jána Pavla II. 1 Jána Pavla II. 1; 040 11 Košice-Sídlisko KVP zslechkeho@gmail.com
Základná škola, Košice-Sídlisko KVP, Janigova 2 Janigova 2; 040 23 Košice-Sídlisko KVP zsjanigova@centrum.sk