Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Kremnica, Angyalova ulica 401/26 Angyalova ulica 401/26; 967 01 Kremnica skola.kremnica@centrum.sk
Základná škola, Kremnica, P. Križku 392/8 P. Križku 392/8; 967 01 Kremnica sekretariat@2zskremnica.edu.sk
Základná škola, Krišovská Liesková Krížany 36; 079 01 Krišovská Liesková zskrizany@gmail.com
Základná škola, Krivá Krivá č. 136; 027 55 Krivá zskriva@zskriva.edu.sk
Základná škola, Kriváň Kriváň 435; 962 04 Kriváň skola@zskrivan.edu.sk
Základná škola, Krivany Krivany 1; 082 71 Krivany skola@zskrivany.edu.sk
Základná škola, Krížová Ves Krížová Ves 43; 059 01 Krížová Ves zs_krizova_ves@stonline.sk
Základná škola, Križovany nad Dudváhom Hlavná 250; 919 24 Križovany nad Dudváhom peter.kalapos@gmail.com
Základná škola, Krnča Sovietskej armády 493/66; 956 19 Krnča zskrnca@zskrnca.edu.sk
Základná škola, Krompachy, Maurerova 14 Maurerova 14; 053 42 Krompachy zs.maurerova@netiq.sk
Základná škola, Krompachy, SNP 47 SNP 47; 053 42 Krompachy zssnpkrompachy@centrum.sk
Základná škola, Krompachy, Zemanská 2 Zemanská 2; 053 42 Krompachy zemanska.skola@post.sk
Základná škola, Krpeľany Školská 1; 038 54 Krpeľany riaditel@zskrpelany.edu.sk
Základná škola, Krupina, M. R. Štefánika 3 M. R. Štefánika 3; 963 01 Krupina skola@zskrupina.sk
Základná škola, Krupina, Školská 10 Školská 10; 963 01 Krupina zsskolska@zsskolska.edu.sk
Základná škola, Krušetnica Krušetnica 83; 029 54 Krušetnica zskrusetnica@orava.sk
Základná škola, Krušovce Cyrila a Metoda 446; 956 31 Krušovce skola@zskrusovce.edu.sk
Základná škola, Kružlov Kružlov 94; 086 04 Kružlov zskruzlov@centrum.sk
Základná škola, Kružlová Kružlová 103; 090 02 Kružlová zskruzlova@gmail.com
Základná škola, Kuchyňa Kuchyňa 551; 900 52 Kuchyňa zskuchyna@gmail.com
Základná škola, Kuklov Nová 203; 908 78 Kuklov zskuklov@gmail.com
Základná škola, Kuková Kuková 33; 086 44 Kuková zskukova@centrum.sk
Základná škola, Kukučínov Kukučínov 18; 937 01 Kukučínov jkondacsova@centrum.sk
Základná škola, Kunerad Kunerad 103; 013 13 Kunerad skolakunerad@centrum.sk
Základná škola, Kurima Družstevná 222; 086 12 Kurima sekretariat@zskurima.edu.sk