Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Lazy pod Makytou Lazy pod Makytou 148; 020 55 Lazy pod Makytou zslazy@zslazy.edu.sk
Základná škola, Lednica Lednica 350; 020 63 Lednica zslednica@centrum.sk
Základná škola, Lednické Rovne Schreiberova 372; 020 61 Lednické Rovne riaditelstvo@zsledrovne.edu.sk
Základná škola, Lehnice, Školská 116 Školská 116; 930 37 Lehnice zssvjmlehnice@zoznam.sk
Základná škola, Lehnice, Školská 840 Školská 840; 930 37 Lehnice riaditel@zslehnice.edu.sk
Základná škola, Lehota Lehota 144; 951 36 Lehota skola@zslehota.edu.sk
Základná škola, Lehota pod Vtáčnikom Školská 766/2; 972 42 Lehota pod Vtáčnikom zslehotavt@szm.sk
Základná škola, Lekárovce Lekárovce 305; 072 54 Lekárovce zslekarovce@yahoo.com
Základná škola, Leles Oriešková 9; 076 84 Leles zsleles@zsleles.edu.sk
Základná škola, Lemešany Lemešany 154; 082 03 Lemešany zs@zslemesany.edu.sk
Základná škola, Lenartov Lenartov 42; 086 06 Lenartov zslenartov@post.sk
Základná škola, Lenartovce Hlavná 30; 980 44 Lenartovce zslenartovce@gmail.com
Základná škola, Lendak Školská 535/5; 059 07 Lendak macko@zslendak.sk
Základná škola, Leopoldov Nám. sv. Ignáca 31; 920 41 Leopoldov zsleopoldov@stonline.sk
Základná škola, Lesíček Lesíček 53; 082 07 Lesíček mata.stanislavova@centrum.sk
Základná škola, Lesnica Lesnica 148; 065 33 Lesnica 0907954833@orangemail.sk
Základná škola, Levice, M. R. Štefánika 34 M. R. Štefánika 34; 934 01 Levice riaditel@zsmrsle.edu.sk
Základná škola, Levice, Pri Podlužianke 6 Pri Podlužianke 6; 934 01 Levice zspodlelv@gmail.com
Základná škola, Levice, Saratovská 43 Saratovská 43; 934 05 Levice skola@zssaratovle.edu.sk
Základná škola, Levice, Saratovská 85 Saratovská 85; 934 05 Levice 6zslevice@gmail.com
Základná škola, Levice, Školská 14 Školská 14; 934 01 Levice skolska14@centrum.sk
Základná škola, Levice, Sv. Michala 42 Sv. Michala 42; 934 01 Levice skola@zssvmichalalv.edu.sk
Základná škola, Levice, Ul. J. Jesenského 41 Ul. J. Jesenského 41; 934 01 Levice zsmadlevice@gmail.com
Základná škola, Levoča, Gašpara Haina 37 Gašpara Haina 37; 054 01 Levoča zsghle@zsghle.sk
Základná škola, Levoča, Jána Francisciho 11 Jána Francisciho 11; 054 01 Levoča franc@stonline.sk