Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Kurov Kurov 127; 086 04 Kurov skola@zskurov.edu.sk
Základná škola, Kútniky Kútniky 644; 929 01 Kútniky zsmskutniky@gmail.com
Základná škola, Kúty Školská 694; 908 01 Kúty zsradlinskeho@gmail.com
Základná škola, Kuzmice Hlavná 267; 076 12 Kuzmice skola@zskuzmice.edu.sk
Základná škola, Kvačany Kvačany 227; 032 23 Kvačany zskvacany@centrum.sk
Základná škola, Kvetoslavov Kvetoslavov 266; 930 41 Kvetoslavov zskvetoslavov@centrum.sk
Základná škola, Kyjov Kyjov 176; 065 48 Kyjov skola@zskyjov.edu.sk
Základná škola, Kysak Kysak 210; 044 81 Kysak zskysak@centrum.sk
Základná škola, Kysucké Nové Mesto, Clementisova 616/1 Clementisova 616/1; 024 01 Kysucké Nové Mesto skola@zsclemsnv.edu.sk
Základná škola, Kysucké Nové Mesto, Dolinský potok 1114/28 Dolinský potok 1114/28; 024 01 Kysucké Nové Mesto skola@zssulkovknm.edu.sk
Základná škola, Kysucké Nové Mesto, Nábrežná 845/17 Nábrežná 845/17; 024 01 Kysucké Nové Mesto zsnabreznaknm1@gmail.com
Základná škola, Kysucký Lieskovec Kysucký Lieskovec 208; 023 34 Kysucký Lieskovec zskyslieskovec@szm.sk
Základná škola, Láb Láb 489; 900 67 Láb zsvlabe@stonline.sk
Základná škola, Lada Lada 97; 082 12 Lada zakladnaskolalada@gmail.com
Základná škola, Ladce Vážska 399; 018 63 Ladce zs.ladce@zoznam.sk
Základná škola, Ladmovce Kostolná 112/15; 076 34 Ladmovce zsladmovce@gmail.com
Základná škola, Ladomirov Ladomirov 181; 067 71 Ladomirov zsladomirov@gmail.com
Základná škola, Ladomirová Ladomirová 32; 090 03 Ladomirová skola@zsladomirova.edu.sk
Základná škola, Lakšárska Nová Ves Lakšárska Nová Ves 397; 908 76 Lakšárska Nová Ves zslnv@zoznam.sk
Základná škola, Lascov Lascov 11; 086 45 Lascov zslascov@centrum.sk
Základná škola, Laškovce Laškovce 38; 072 01 Laškovce zslaskovce@post.sk
Základná škola, Lastomír Lastomír 144; 072 37 Lastomír zslastomir@post.sk
Základná škola, Lastovce Školská 242; 076 14 Lastovce zs.lastovce@gmail.com
Základná škola, Látky Látky 51; 985 45 Látky janka.stancikova@centrum.sk
Základná škola, Lazany Lazany 423/5; 972 11 Lazany skola@zslazany.edu.sk