Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Dubinné Dubinné 2; 086 12 Dubinné ms.dubinne@centrum.sk
Materská škola, Dubnica nad Váhom, Centrum I 31 Centrum I 31; 018 41 Dubnica nad Váhom martapetrovicova@zoznam.sk
Materská škola, Dubnica nad Váhom, Centrum II 72 Centrum II 72; 018 41 Dubnica nad Váhom materskaskolka@mail.t-com.sk
Materská škola, Dubodiel Dubodiel 335; 913 23 Dubodiel skola@zsdubodiel.edu.sk
Materská škola, Dubová Hlavná 22; 900 90 Dubová materskaskoladubova@gmail.com
Materská škola, Dubovany Dubovany 177; 922 08 Dubovany zakladnaskola.dubovany@gmail.com
Materská škola, Dubovce Dubovce 49; 908 62 Dubovce ms.dubovce@gmail.com
Materská škola, Dubové, Dubové 51 Dubové 51; 038 23 Dubové zsdubove@azet.sk
Materská škola, Dubové, Dubové 82 Dubové 82; 962 61 Dubové
Materská škola, Dubovec Dubovec 119; 980 41 Dubovec
Materská škola, Dubovica Dubovica 48; 082 71 Dubovica msdubovica@lonler.sk
Materská škola, Dúbrava, Dúbrava 30 Dúbrava 30; 032 12 Dúbrava zsmsdubrava@centrum.sk
Materská škola, Dúbrava, Dúbrava 54 Dúbrava 54; 053 05 Dúbrava msdubrava@centrum.sk
Materská škola, Dúbravka Dúbravka 236; 072 15 Dúbravka obecdubravka@stonline.sk
Materská škola, Dúbravy Dúbravy 114; 962 12 Dúbravy msdubravy@gmail.com
Materská škola, Ducové Ducové 1; 922 21 Ducové msducove@xnetpn.sk
Materská škola, Dudince Ľ. Štúra 155; 962 71 Dudince skola@skoladudince.sk
Materská škola, Dulov Dulov 201; 018 52 Dulov msdulov@gmail.com
Materská škola, Dulova Ves Dulova Ves 116; 082 52 Dulova Ves
Materská škola, Dulovce Podbrežná 2; 946 56 Dulovce msdulovce@azet.sk
Materská škola, Dunajská Lužná Brezová 787/27; 900 42 Dunajská Lužná
Materská škola, Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 323/3 Alžbetínske nám. 323/3; 929 01 Dunajská Streda diana.borbely@citromail.hu
Materská škola, Dunajská Streda, Jesenského ulica 910/10 Jesenského ulica 910/10; 929 01 Dunajská Streda
Materská škola, Dunajská Streda, Komenského ulica 357/2 Komenského ulica 357/2; 929 01 Dunajská Streda mskomenskeho@azet.sk
Materská škola, Dunajská Streda, Nám. priateľstva 2173/27 Nám. priateľstva 2173/27; 929 01 Dunajská Streda msnampriatelstva@gmail.com