Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Fričkovce Fričkovce 117; 086 42 Fričkovce frickovce@frickovce.sk
Materská škola, Fričovce Fričovce 191; 082 37 Fričovce msfricovce@gmail.com
Materská škola, Fulianka Fulianka 9; 082 12 Fulianka
Materská škola, Gabčíkovo, Cintorínska 5 Cintorínska 5; 930 05 Gabčíkovo materska.cin@gmail.com
Materská škola, Gabčíkovo, Komenského 1113 Komenského 1113; 930 05 Gabčíkovo msgabcikovo-slov@azet.sk
Materská škola, Gaboltov Gaboltov 50; 086 02 Gaboltov zsgaboltov@stonline.sk
Materská škola, Gajary Hlavná 88; 900 61 Gajary
Materská škola, Galanta, Česká 1453 Česká 1453; 924 01 Galanta mssever@centrum.sk
Materská škola, Galanta, Clementisove Sady 902/3 Clementisove Sady 902/3; 924 01 Galanta msclementisovesady@mail.t-com.sk
Materská škola, Galanta, Nová doba 922/11 Nová doba 922/11; 924 01 Galanta vargapiros.ovoda@centrum.sk
Materská škola, Galanta, Nová doba 923/12 Nová doba 923/12; 924 01 Galanta jolana.kozova@azet.sk
Materská škola, Galanta, Štvrť SNP 999/29 Štvrť SNP 999/29; 924 01 Galanta slusnakovaolga@centrum.sk
Materská škola, Gáň Hlavná 23; 925 31 Gáň katkorenkova@gmail.com
Materská škola, Gánovce Športová 203/10; 058 01 Gánovce msganovce@gmail.com
Materská škola, Gbeľany Urbárska 139/1; 013 02 Gbeľany obec_gbelany@etelmail.sk
Materská škola, Gbelce Materskej školy 396/6; 943 42 Gbelce ms@gbelce.sk
Materská škola, Geča Kostolná 10; 044 10 Geča nika.alena@centrum.sk
Materská škola, Gelnica, Hlavná 117 Hlavná 117; 056 01 Gelnica mshlavnagl@centrum.sk
Materská škola, Gelnica, Slovenská 49 Slovenská 49; 056 01 Gelnica dankovadaniela@gmail.com
Materská škola, Gemer - Sajógömör Gemer 202; 982 61 Gemer - Sajógömör
Materská škola, Gemerská Hôrka Gemerská Hôrka 7; 049 12 Gemerská Hôrka
Materská škola, Gemerská Panica Gemerská Panica 258; 980 46 Gemerská Panica gemerska.panica@gmail.com
Materská škola, Gemerská Poloma F. Kráľa 511; 049 22 Gemerská Poloma editagallik.msgpoloma@gmail.com
Materská škola, Gemerská Ves Gemerská Ves 234; 982 62 Gemerská Ves kovacs.maria63@freemail.hu
Materská škola, Gemerské Dechtáre Hlavná 24; 980 04 Gemerské Dechtáre zssmsg.dechtare@mail.t-com.sk