Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Dunajská Streda, Námestie SNP 187/11 Námestie SNP 187/11; 929 01 Dunajská Streda mssnp@azet.sk
Materská škola, Dunajská Streda, Októbrová ulica 939/47 Októbrová ulica 939/47; 929 01 Dunajská Streda annamaria73@gmail.com
Materská škola, Dunajská Streda, Ružový háj 1359/19 Ružový háj 1359/19; 929 01 Dunajská Streda ruzovyhaj@centrum.sk
Materská škola, Dunajská Streda, Rybný trh 14 Rybný trh 14; 929 01 Dunajská Streda msrybnytrh@azet.sk
Materská škola, Dunajská Streda, Széchenyiho ulica 1999/9 Széchenyiho ulica 1999/9; 929 01 Dunajská Streda msszechenyiho@szm.sk
Materská škola, Dunajský Klátov Dunajský Klátov 5; 930 21 Dunajský Klátov dunklatov.ms@centrum.sk
Materská škola, Duplín Duplín 67; 091 01 Duplín obecdupl@stonline.sk
Materská škola, Ďurčiná Ďurčiná 225; 015 01 Ďurčiná skolkadurcina@gmail.com
Materská škola, Ďurďošík Ďurďošík 69; 044 45 Ďurďošík
Materská škola, Ďurkov Ďurkov 273; 044 19 Ďurkov msdurkov@gmail.com
Materská škola, Dvorany nad Nitrou Dvorany nad Nitrou 22; 956 11 Dvorany nad Nitrou msdvoranynadnitrou@zoznam.sk
Materská škola, Dvorec Dvorec 63; 956 55 Dvorec zdkladek@zsdvorec.edu.sk
Materská škola, Dvorianky Obchodná 177/6; 076 62 Dvorianky obecny.urad.dvorianky@stonline.sk
Materská škola, Dvorníky - Včeláre Dvorníky 88; 044 02 Dvorníky - Včeláre obecdvorniky@gmail.com
Materská škola, Dvory nad Žitavou J. A. Komenského 27; 941 31 Dvory nad Žitavou slovmatskola@dvory.sk
Materská škola, Dvory nad Žitavou -Udvard J. A. Komenského 27; 941 31 Dvory nad Žitavou -Udvard madmatskola@dvory.sk
Materská škola, Fačkov Fačkov 190; 013 16 Fačkov
Materská škola, Falkušovce Falkušovce 179; 072 05 Falkušovce msfalkusovce@centrum.sk
Materská škola, Farná Farná 151; 935 66 Farná
Materská škola, Figa Figa 141; 982 51 Figa msfiga@post.sk
Materská škola, Fiľakovo, Daxnerova 15 Daxnerova 15; 986 01 Fiľakovo ms.daxner2@gmail.com
Materská škola, Fiľakovo, Štúrova 1 Štúrova 1; 986 01 Fiľakovo mssturova@filakovo.sk
Materská škola, Fiľakovské Kováče Fiľakovské Kováče 114; 986 01 Fiľakovské Kováče msf.kovace@zoznam.sk
Materská škola, Fintice Grófske nádvorie 209/2; 082 16 Fintice zsfintice@gmail.com
Materská škola, Forbasy Forbasy 16; 065 01 Forbasy